08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υπέρ του Τεκμηρίου Αθωότητας

Να κλείσουν οι τρύπες στα νομικά συστήματα των κρατών-μελών που έχουν συνέπεια τη «διάβρωση» του τεκμηρίου αθωότητας επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δρομολογεί την ψήφιση νέας οδηγίας, η οποία, μάλιστα, βάζει φρένο στην καταπάτηση του θεμελιώδους δικαιώματος κατηγορουμένων από τις Δημόσιες Αρχές. Η Οδηγία φιλοδοξεί να θεσπίσει δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην δηλώνει ο κατηγορούμενος ενώπιον δημόσιων ή αστυνομικών αρχών την ενοχή του πριν εκδικαστεί η υπόθεσή του και υπάρξει δικαστική κρίση περί της αθώωσης ή ενοχής του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υπέρ του Τεκμηρίου Αθωότητας

Να κλείσουν οι τρύπες στα νομικά συστήματα των κρατών-μελών που έχουν συνέπεια τη «διάβρωση» του τεκμηρίου αθωότητας επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δρομολογεί την ψήφιση νέας οδηγίας, η οποία, μάλιστα, βάζει φρένο στην καταπάτηση του θεμελιώδους δικαιώματος κατηγορουμένων από τις Δημόσιες Αρχές. Η Οδηγία φιλοδοξεί να θεσπίσει δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην δηλώνει ο κατηγορούμενος ενώπιον δημόσιων ή αστυνομικών αρχών την ενοχή του πριν εκδικαστεί η υπόθεσή του και υπάρξει δικαστική κρίση περί της αθώωσης ή ενοχής του.

Τα πιο διαβασμενα