08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Πρωτοδικείο Σταμάτησε τη Βάπτιση Ανήλικης

Με την προσφυγή του, ο πατέρας, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, αντιτάχθηκε στη βάφτιση της κόρης του σύμφωνα με τα πρότυπα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ειδοποίησε τον ιερέα της ενορίας λέγοντάς του ότι διαφωνεί με το Μυστήριο. Το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ότι καθώς φορείς της γονικής μέριμνας είναι και οι δύο γονείς, η βάπτιση και η ονοματοδοσία δεν μπορούν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της επιμέλειας της ανήλικης, αλλά απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Έτσι η ανήλικη θα μπορέσει να βαπτιστεί μόνο εφόσον υπάρξει αμετάκλητη απόφαση που θα δίδει στην μητέρα αποκλειστικά τη γονική μέριμνα.

Πρωτοδικείο Σταμάτησε τη Βάπτιση Ανήλικης

Με την προσφυγή του, ο πατέρας, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, αντιτάχθηκε στη βάφτιση της κόρης του σύμφωνα με τα πρότυπα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ειδοποίησε τον ιερέα της ενορίας λέγοντάς του ότι διαφωνεί με το Μυστήριο. Το Μονομελές Πρωτοδικείο έκρινε στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ότι καθώς φορείς της γονικής μέριμνας είναι και οι δύο γονείς, η βάπτιση και η ονοματοδοσία δεν μπορούν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της επιμέλειας της ανήλικης, αλλά απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Έτσι η ανήλικη θα μπορέσει να βαπτιστεί μόνο εφόσον υπάρξει αμετάκλητη απόφαση που θα δίδει στην μητέρα αποκλειστικά τη γονική μέριμνα.

Τα πιο διαβασμενα