10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Μπορούν να Θεωρούν το Γνήσιο Υπογραφής

Οι διοικητικές Αρχές οφείλουν να δέχονται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τους δικηγορικούς συλλόγους, ξεκαθαρίζεται σε έγγραφο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα.

Η ΓΓΔΕ υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έχουν, βάσει των διατάξεων του Ν. 2609/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), την αρμοδιότητα για βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Συνεπώς, οι διοικητικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ΔΥΟ, «οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτών».

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Μπορούν να Θεωρούν το Γνήσιο Υπογραφής

Οι διοικητικές Αρχές οφείλουν να δέχονται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τους δικηγορικούς συλλόγους, ξεκαθαρίζεται σε έγγραφο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα.

Η ΓΓΔΕ υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έχουν, βάσει των διατάξεων του Ν. 2609/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), την αρμοδιότητα για βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Συνεπώς, οι διοικητικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ΔΥΟ, «οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτών».

Τα πιο διαβασμενα