20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΣΑ ζητά την Παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης

Την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου ζητεί με επείγουσα επιστολή του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας καταγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις των Ειρηνοδικείων της Αττικής αυθαίρετα δεν τήρησαν την εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που προέβλεπε αναστολή της λειτουργίας τους για δύο εργάσιμες ημέρες, πριν και μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια των συνεδριάσεων και τη ματαίωση των υποθέσεων, όχι λόγω εκλογών, όπως έπρεπε, αλλά λόγω απουσίας των διαδίκων! Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, είναι ότι αφενός οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εμφανίζονται ως απόντες ενώπιον των εντολέων τους, αφετέρου επιβαρύνονται με τα δικαστικά έξοδα της αναβολής οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους.

Ο ΔΣΑ ζητεί από τον υπουργό να αποστείλει άμεσα εγκύκλιο προς τις διοικήσεις των δικαστηρίων της χώρας, όπου να επισημαίνεται με έμφαση η εν λόγω αυθαιρεσία και να παρέχεται στους διαδίκους και στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους η δυνατότητα ατελούς επαναφοράς προς συζήτηση όλων των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το επίμαχο διάστημα.

Ο ΔΣΑ ζητά την Παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης

Την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου ζητεί με επείγουσα επιστολή του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας καταγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις των Ειρηνοδικείων της Αττικής αυθαίρετα δεν τήρησαν την εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που προέβλεπε αναστολή της λειτουργίας τους για δύο εργάσιμες ημέρες, πριν και μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια των συνεδριάσεων και τη ματαίωση των υποθέσεων, όχι λόγω εκλογών, όπως έπρεπε, αλλά λόγω απουσίας των διαδίκων! Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, είναι ότι αφενός οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εμφανίζονται ως απόντες ενώπιον των εντολέων τους, αφετέρου επιβαρύνονται με τα δικαστικά έξοδα της αναβολής οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους.

Ο ΔΣΑ ζητεί από τον υπουργό να αποστείλει άμεσα εγκύκλιο προς τις διοικήσεις των δικαστηρίων της χώρας, όπου να επισημαίνεται με έμφαση η εν λόγω αυθαιρεσία και να παρέχεται στους διαδίκους και στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους η δυνατότητα ατελούς επαναφοράς προς συζήτηση όλων των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το επίμαχο διάστημα.

Τα πιο διαβασμενα