08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Λανθασμένη η χρήση DNA ως Αποδεικτικού Μέσου στην Ελλάδα

Η δικαστική αυτή πρακτική, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή δικαστική εμπειρία, η οποία θέτει κανόνες και όρους στη χρήση του DNA ως αποδεικτικού μέσου.

Όπως επισήμανε η δικηγόρος Άννυ Παπαρούσσου: «Η χρήση της ανάλυσης του βιολογικού υλικού στην Ελλάδα ως αποδεικτικού μέσου ρυθμίστηκε και εφαρμόστηκε κατά τρόπο απόλυτα επιβλαβή προς το συμφέρον του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας ουσιωδώς το υπερασπιστικό του δικαίωμα. Με εισαγγελική εγκύκλιο προβλέφθηκε κι εφαρμόστηκε η βίαιη λήψη του βιολογικού υλικού από τον κατηγορούμενο, γεγονός που συνιστά βασανιστήριο και σοβαρή προσβολή της προσωπικότητας.

Η περαιτέρω εξέταση του δείγματος προβλέφθηκε να γίνεται κατά τρόπο απόλυτα αδιαφανή από τα εργαστήρια της Αστυνομίας κατ’ αποκλειστικότητα, χωρίς την παρουσία τεχνικού συμβούλου από τη μεριά του κατηγορουμένου και χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου της σχετικής διαδικασίας.

Οι σχετικές εκθέσεις ανάλυσης βιολογικού υλικού αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για να κινηθούν διώξεις για βαρύτατα αδικήματα στις δίκες με βάση το άρ. 187Α ΠΚ (τρομοκρατία), οδήγησαν δε σε εξοντωτικές καταδίκες κατά τρόπο αντιδικονομικό αλλά και αντιεπιστημονικό, αφού αρκεί έκθεση που καταγράφει μείγμα βιολογικών υλικών για να κριθεί η ενοχή του κατηγορουμένου».

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Λανθασμένη η χρήση DNA ως Αποδεικτικού Μέσου στην Ελλάδα

Η δικαστική αυτή πρακτική, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή δικαστική εμπειρία, η οποία θέτει κανόνες και όρους στη χρήση του DNA ως αποδεικτικού μέσου.

Όπως επισήμανε η δικηγόρος Άννυ Παπαρούσσου: «Η χρήση της ανάλυσης του βιολογικού υλικού στην Ελλάδα ως αποδεικτικού μέσου ρυθμίστηκε και εφαρμόστηκε κατά τρόπο απόλυτα επιβλαβή προς το συμφέρον του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας ουσιωδώς το υπερασπιστικό του δικαίωμα. Με εισαγγελική εγκύκλιο προβλέφθηκε κι εφαρμόστηκε η βίαιη λήψη του βιολογικού υλικού από τον κατηγορούμενο, γεγονός που συνιστά βασανιστήριο και σοβαρή προσβολή της προσωπικότητας.

Η περαιτέρω εξέταση του δείγματος προβλέφθηκε να γίνεται κατά τρόπο απόλυτα αδιαφανή από τα εργαστήρια της Αστυνομίας κατ’ αποκλειστικότητα, χωρίς την παρουσία τεχνικού συμβούλου από τη μεριά του κατηγορουμένου και χωρίς καμία δυνατότητα ελέγχου της σχετικής διαδικασίας.

Οι σχετικές εκθέσεις ανάλυσης βιολογικού υλικού αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για να κινηθούν διώξεις για βαρύτατα αδικήματα στις δίκες με βάση το άρ. 187Α ΠΚ (τρομοκρατία), οδήγησαν δε σε εξοντωτικές καταδίκες κατά τρόπο αντιδικονομικό αλλά και αντιεπιστημονικό, αφού αρκεί έκθεση που καταγράφει μείγμα βιολογικών υλικών για να κριθεί η ενοχή του κατηγορουμένου».

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Τα πιο διαβασμενα