02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Τα Κριτήρια Προστασίας της Α' κατοικίας

Φρένο στους πλειστηριασμούς της κύριας κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015, αλλά με την υποχρέωση καταβολής δόσης προς τις τράπεζες, βάζει η κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή προετοιμάζει το σχέδιο για τις ρυθμίσεις «κόκκινων» στεγαστικών αλλά και επιχειρηματικών δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θα απαγορεύει στις τράπεζες να βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία δανειοληπτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των στεγαστικών τους δανείων.

Η ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση θα αποσταλεί μέχρι αύριο Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ' αυτής και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες το σχετικό νομοσχέδιο θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το σχέδιο ρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, θα απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 300.000 - 350.000 ευρώ.

2) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας θα είναι μέχρι τις 500.000 ευρώ.

3) Οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οι κινητές αξίες δεν θα είναι πάνω 30.000 ευρώ.

4) Όσοι έχουν μηδενικό εισόδημα δεν θα πληρώνουν καμία δόση στις τράπεζες.

5) Όσοι έχουν εισόδημα (οικογενειακό) από 1 μέχρι 25.000 ευρώ θα πληρώνουν ως δόση το 10% του εισοδήματός τους.

6) Όσοι έχουν εισόδημα (οικογενειακό) από 25.001 μέχρι 50.000 ευρώ θα πληρώνουν ως δόση το 20% του εισοδήματός τους.

Το νομοσχέδιο θα προστατεύει την κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Πηγή: Έθνος

Τα Κριτήρια Προστασίας της Α' κατοικίας

Φρένο στους πλειστηριασμούς της κύριας κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015, αλλά με την υποχρέωση καταβολής δόσης προς τις τράπεζες, βάζει η κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή προετοιμάζει το σχέδιο για τις ρυθμίσεις «κόκκινων» στεγαστικών αλλά και επιχειρηματικών δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θα απαγορεύει στις τράπεζες να βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία δανειοληπτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των στεγαστικών τους δανείων.

Η ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση θα αποσταλεί μέχρι αύριο Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ' αυτής και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες το σχετικό νομοσχέδιο θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το σχέδιο ρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, θα απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 300.000 - 350.000 ευρώ.

2) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας θα είναι μέχρι τις 500.000 ευρώ.

3) Οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οι κινητές αξίες δεν θα είναι πάνω 30.000 ευρώ.

4) Όσοι έχουν μηδενικό εισόδημα δεν θα πληρώνουν καμία δόση στις τράπεζες.

5) Όσοι έχουν εισόδημα (οικογενειακό) από 1 μέχρι 25.000 ευρώ θα πληρώνουν ως δόση το 10% του εισοδήματός τους.

6) Όσοι έχουν εισόδημα (οικογενειακό) από 25.001 μέχρι 50.000 ευρώ θα πληρώνουν ως δόση το 20% του εισοδήματός τους.

Το νομοσχέδιο θα προστατεύει την κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Πηγή: Έθνος

Τα πιο διαβασμενα