13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Βία και Παρενόχληση στους Χώρους Εργασίας: μια διεθνής και όχι μόνο ελληνική πραγματικότητα

 

του Βίκτωρα Τσιλώνη (Δ.Ν. Νομικής ΑΠΘ) και της Μαριαλένας Πισσά

 

Η NEWLAW είναι μια καινοτόμος δικηγορική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Το εν λόγω ζήτημα, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του και του ανύπαρκτου έως τώρα νομοθετικού πλαισίου, δεν ενθάρρυνε καθόλου τους εργαζομένους να προβούν σε καταγγελίες τέτοιων περιστατικών, τα οποία απαιτούν λεπτότητα και εμπιστευτικότητα. Ως διευθύνων εταίρος της NEWLAW και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είμαι άρτια καταρτισμένος στο πλαίσιο της Βίας και Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως πιστοποιεί και η βεβαίωση παρακολούθησης ενός εντατικού σεμιναρίου συνολικής διάρκειας μιας εβδομάδας. Το εν λόγω σεμινάριο, έλαβε χώρα εντός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολουθήθηκε από 100 και πλέον δικηγόρους απ’ όλο τον κόσμο. Και αυτό καθώς δυστυχώς το μείζον αυτό θέμα δεν αποτελεί απλά μια ελληνική αλλά μια διεθνή πραγματικότητα.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει θέσει πολύ υψηλά στην ατζέντα του την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της νέας εργατικής νομοθεσίας και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μ’ αυτές, ειδικά όσον αφορά τα θέματα βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό μάλιστα το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε πρόσφατα στην κάπως ασυνήθιστη για τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομένα κίνηση να εκδώσει ειδικό δελτίο τύπου.

Με το δελτίο τύπου το Υπουργείο Εργασίας εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή των επιχειρήσεων προκειμένου να συμμορφωθούν άμεσα, να έχουν δηλαδή: 1) συγκεκριμένη Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης και 2) ειδικό εσωτερικό μηχανισμό διερεύνησης καταγγελιών και 3) εξειδικευμένο προσωπικό-εξωτερικό συνεργάτη για την αντιμετώπιση των υποθέσεων.

Σύμφωνα με όσα ο νόμος επιτάσσει αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές υποδεικνύουν στην Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης θα πρέπει να προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη και να υιοθετούνται συγκεκριμένα μέτρα, ρυθμίσεις και μηχανισμοί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Η πολιτική αυτή οφείλει να εκφράζει τη δέσμευση της επιχείρησης να επιδείξει μηδενική ανοχή στη βία και στην παρενόχληση στους χώρους εργασίας και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο χώρο εργασίας, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ασφαλείς και παραγωγικοί.

Η εξειδικευμένη δικηγορική εταιρία NEWLAW έχει ήδη αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου Διερεύνησης Καταγγελιών Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία («Πρόσωπο Αναφοράς» Ν. 4808/2021) σε ολόκληρη την Ελλάδα και αριθμεί ήδη αρκετές συνεργασίες με επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν με τον νόμο. Παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στη διοίκηση και να αναλαμβάνει την καθοδήγηση και υποστήριξη των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Παράλληλα, και με αποκλειστικό γνώμονα την δέουσα αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων, καθώς και το συντονισμό του Εσωτερικού Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών που επιτάσσει το άρθρο 10 του Ν. 4808/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δικηγορική Εταιρία NEWLAW, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501.

 

φωτογραφία: Andrey Popov_Getty Images

 

 

Βία και Παρενόχληση στους Χώρους Εργασίας: μια διεθνής και όχι μόνο ελληνική πραγματικότητα

 

του Βίκτωρα Τσιλώνη (Δ.Ν. Νομικής ΑΠΘ) και της Μαριαλένας Πισσά

 

Η NEWLAW είναι μια καινοτόμος δικηγορική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Το εν λόγω ζήτημα, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του και του ανύπαρκτου έως τώρα νομοθετικού πλαισίου, δεν ενθάρρυνε καθόλου τους εργαζομένους να προβούν σε καταγγελίες τέτοιων περιστατικών, τα οποία απαιτούν λεπτότητα και εμπιστευτικότητα. Ως διευθύνων εταίρος της NEWLAW και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είμαι άρτια καταρτισμένος στο πλαίσιο της Βίας και Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως πιστοποιεί και η βεβαίωση παρακολούθησης ενός εντατικού σεμιναρίου συνολικής διάρκειας μιας εβδομάδας. Το εν λόγω σεμινάριο, έλαβε χώρα εντός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολουθήθηκε από 100 και πλέον δικηγόρους απ’ όλο τον κόσμο. Και αυτό καθώς δυστυχώς το μείζον αυτό θέμα δεν αποτελεί απλά μια ελληνική αλλά μια διεθνή πραγματικότητα.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει θέσει πολύ υψηλά στην ατζέντα του την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της νέας εργατικής νομοθεσίας και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων μ’ αυτές, ειδικά όσον αφορά τα θέματα βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό μάλιστα το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε πρόσφατα στην κάπως ασυνήθιστη για τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομένα κίνηση να εκδώσει ειδικό δελτίο τύπου.

Με το δελτίο τύπου το Υπουργείο Εργασίας εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή των επιχειρήσεων προκειμένου να συμμορφωθούν άμεσα, να έχουν δηλαδή: 1) συγκεκριμένη Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης και 2) ειδικό εσωτερικό μηχανισμό διερεύνησης καταγγελιών και 3) εξειδικευμένο προσωπικό-εξωτερικό συνεργάτη για την αντιμετώπιση των υποθέσεων.

Σύμφωνα με όσα ο νόμος επιτάσσει αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές υποδεικνύουν στην Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης θα πρέπει να προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη και να υιοθετούνται συγκεκριμένα μέτρα, ρυθμίσεις και μηχανισμοί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Η πολιτική αυτή οφείλει να εκφράζει τη δέσμευση της επιχείρησης να επιδείξει μηδενική ανοχή στη βία και στην παρενόχληση στους χώρους εργασίας και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο χώρο εργασίας, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται ασφαλείς και παραγωγικοί.

Η εξειδικευμένη δικηγορική εταιρία NEWLAW έχει ήδη αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου Διερεύνησης Καταγγελιών Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία («Πρόσωπο Αναφοράς» Ν. 4808/2021) σε ολόκληρη την Ελλάδα και αριθμεί ήδη αρκετές συνεργασίες με επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν με τον νόμο. Παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στη διοίκηση και να αναλαμβάνει την καθοδήγηση και υποστήριξη των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Παράλληλα, και με αποκλειστικό γνώμονα την δέουσα αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων, καθώς και το συντονισμό του Εσωτερικού Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών που επιτάσσει το άρθρο 10 του Ν. 4808/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δικηγορική Εταιρία NEWLAW, Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501.

 

φωτογραφία: Andrey Popov_Getty Images

 

 

Τα πιο διαβασμενα