01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Εισήγηση του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σχετικά με το ΓΚΠΔ 679/2016

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, πραγματοποιούνται σεμινάρια επιμόρφωσης των δικηγόρων – μελών του Δ.Σ.Θ. σχετικά με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), στο κτίριο του Δ.Σ.Θ., Τσιμισκή 103 (Αίθουσα Ι. Μανωλεδάκης).

Ένας από τους 11 ομιλητές που επιλέχθηκαν να πραγματοποιήσουν διαδοχικά τα σεμινάρια αυτά είναι και ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης(συνιδρυτής της δικηγορικής εταιρίας Τσιλώνης – Βογιατζόγλου με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο τίτλο NEWLAW και διευθυντικό στέλεχος του δικτύου DataProtect).
 
 Η εισήγησή του θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, από τις 18.30 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ. και θέμα της θα είναι: «Η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 σε Φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις».

 

Εισήγηση του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σχετικά με το ΓΚΠΔ 679/2016

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, πραγματοποιούνται σεμινάρια επιμόρφωσης των δικηγόρων – μελών του Δ.Σ.Θ. σχετικά με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), στο κτίριο του Δ.Σ.Θ., Τσιμισκή 103 (Αίθουσα Ι. Μανωλεδάκης).

Ένας από τους 11 ομιλητές που επιλέχθηκαν να πραγματοποιήσουν διαδοχικά τα σεμινάρια αυτά είναι και ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης(συνιδρυτής της δικηγορικής εταιρίας Τσιλώνης – Βογιατζόγλου με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο τίτλο NEWLAW και διευθυντικό στέλεχος του δικτύου DataProtect).
 
 Η εισήγησή του θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, από τις 18.30 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ. και θέμα της θα είναι: «Η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 σε Φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις».

 

Τα πιο διαβασμενα