24 ΜΑΙΟΥ 2018
Η Αυγή Βογιατζόγλου διορίστηκε ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της NEWLAW

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της δικηγορικής εταιρίας Τσιλώνης - Βογιατζόγλου με τον πανευραπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, αποφάσισε το διορισμό της Αυγής Βογιατζόγλου, δικηγόρου και ιδρυτικού μέλους - νομικού συμβούλου  της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «TEDx Thessaloniki», ως Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της NEWLAW, με καθήκοντα τα οποία ορίζονται σαφώς στα άρθρα 38 & 39 του ΓΚΠΔ 2016/679.

Η Αυγή Βογιατζόγλου διορίστηκε ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της NEWLAW

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της δικηγορικής εταιρίας Τσιλώνης - Βογιατζόγλου με τον πανευραπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, αποφάσισε το διορισμό της Αυγής Βογιατζόγλου, δικηγόρου και ιδρυτικού μέλους - νομικού συμβούλου  της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «TEDx Thessaloniki», ως Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της NEWLAW, με καθήκοντα τα οποία ορίζονται σαφώς στα άρθρα 38 & 39 του ΓΚΠΔ 2016/679.

Τα πιο διαβασμενα