30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Η Προστασία των Δεδομένων Υγείας σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016

 

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα την «Προστασία των Δεδομένων Υγείας κατά το Νέο Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Επεξεργασία τους» πραγματοποιήθηκε χτες, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.

Οι συντελεστές της εκδήλωσης αναγνώρισαν την επιτακτική ανάγκη για την προστασία των δεδομένων υγείας, δηλαδή δεδομένων που αφορούν τη  βιολογική υπόσταση ή την ψυχική υγεία του ατόμου, ακόμα κι αν αναφέρονται σε παρελθόντα χρόνο, σε μια εποχή όπου η παροχή υπηρεσιών υγείας αποστασιοποιείται από το παραδοσιακό πλαίσιο της σχέσης γιατρού – ασθενή και αλλάζει ριζικά λόγω της εξέλιξης της πληροφορικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι εφαρμογές όπως το Healthτης Appleή το Fitτης Googleοι οποίες μετρούν τα βήματα του κάθε χρήση, αποθηκεύουν και ελέγχουν δεδομένα υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, παρακαλούμε δείτε το αναλυτικό άρθρο στην ιστοσελίδα της Dataprotect.gr.

Η Προστασία των Δεδομένων Υγείας σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016

 

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα την «Προστασία των Δεδομένων Υγείας κατά το Νέο Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Επεξεργασία τους» πραγματοποιήθηκε χτες, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής.

Οι συντελεστές της εκδήλωσης αναγνώρισαν την επιτακτική ανάγκη για την προστασία των δεδομένων υγείας, δηλαδή δεδομένων που αφορούν τη  βιολογική υπόσταση ή την ψυχική υγεία του ατόμου, ακόμα κι αν αναφέρονται σε παρελθόντα χρόνο, σε μια εποχή όπου η παροχή υπηρεσιών υγείας αποστασιοποιείται από το παραδοσιακό πλαίσιο της σχέσης γιατρού – ασθενή και αλλάζει ριζικά λόγω της εξέλιξης της πληροφορικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι εφαρμογές όπως το Healthτης Appleή το Fitτης Googleοι οποίες μετρούν τα βήματα του κάθε χρήση, αποθηκεύουν και ελέγχουν δεδομένα υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, παρακαλούμε δείτε το αναλυτικό άρθρο στην ιστοσελίδα της Dataprotect.gr.

Τα πιο διαβασμενα