17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
To 2019 το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη μέθοδο crowdfunding

Αυτό ειπώθηκε, μεταξύ άλλων, σε χθεσινή ημερίδα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με θέμα: «Crowdfunding: Παρούσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές».

To 2019 το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη μέθοδο crowdfunding

Αυτό ειπώθηκε, μεταξύ άλλων, σε χθεσινή ημερίδα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με θέμα: «Crowdfunding: Παρούσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές».

Τα πιο διαβασμενα