23 ΜΑΙΟΥ 2016
Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας: Διαγραφή χρέους 137.000€ και Προστασία Πρώτης Κατοικίας


Το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας εξέδωσε απόφαση υπέρ του εντολέα της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW, κάνοντας δεκτή την αίτηση υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για την προστασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Οι οφειλές του αιτουμένου ανέρχονται στα 176.350,00€. Το Δικαστήριο αρχικά με την απόφαση του, προστατεύει την κύρια κατοικία του αιτουμένου, η οποία δεν εκποιείται με την παράλληλη υποχρέωση του αιτουμένου να αποπληρώσει το 80% της αντικειμενικής της αξίας σε διάστημα 20 χρόνων. Στη συνέχειαρυθμίζονται οι οφειλές του αιτουμένου σε σταθερές δόσεις για τα επόμενα 5 χρόνια, στις οποίες αυτός μπορεί να αντεπεξέλθει βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων. Από την εκποίηση εξαιρείται και το αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) του αιτουμένου.

Ο αιτούμενος καλείται λοιπόν συνολικά να πληρώσει περίπου 39.000€ (ενώ το χρέος του ήταν 176.350,00€) και έτσι το Δικαστήριο του διαγράφει χρέος ύψους 137.350€.  

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη NEWLAW στο 2310 551 501.

 

Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας: Διαγραφή χρέους 137.000€ και Προστασία Πρώτης Κατοικίας


Το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας εξέδωσε απόφαση υπέρ του εντολέα της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW, κάνοντας δεκτή την αίτηση υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για την προστασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Οι οφειλές του αιτουμένου ανέρχονται στα 176.350,00€. Το Δικαστήριο αρχικά με την απόφαση του, προστατεύει την κύρια κατοικία του αιτουμένου, η οποία δεν εκποιείται με την παράλληλη υποχρέωση του αιτουμένου να αποπληρώσει το 80% της αντικειμενικής της αξίας σε διάστημα 20 χρόνων. Στη συνέχειαρυθμίζονται οι οφειλές του αιτουμένου σε σταθερές δόσεις για τα επόμενα 5 χρόνια, στις οποίες αυτός μπορεί να αντεπεξέλθει βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων. Από την εκποίηση εξαιρείται και το αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) του αιτουμένου.

Ο αιτούμενος καλείται λοιπόν συνολικά να πληρώσει περίπου 39.000€ (ενώ το χρέος του ήταν 176.350,00€) και έτσι το Δικαστήριο του διαγράφει χρέος ύψους 137.350€.  

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη NEWLAW στο 2310 551 501.

 

Τα πιο διαβασμενα