17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Διακριτοί οι ρόλοι κράτους και Εκκλησίας

Σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα συνθέτουν τη θεματολογία του συνεδρίου με θέμα «Κανόνες της Εκκλησίας και Νόμοι της Πολιτείας» που ξεκίνησε χθες στο Βόλο. Μεταξύ των επισημάνσεων που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής, πρώτης μέρας του συνεδρίου, το 2014 υπογράφτηκαν 1.568 σύμφωνα συμβίωσης και οι γάμοι έφτασαν τους 58.429 το ίδιο διάστημα. Το σημείο, στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση μπορεί να αποτελέσει την απαρχή γόνιμου διαλόγου, με απώτερο στόχο τη συζήτηση και όχι την αντίθεση.

Διακριτοί οι ρόλοι κράτους και Εκκλησίας

Σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα συνθέτουν τη θεματολογία του συνεδρίου με θέμα «Κανόνες της Εκκλησίας και Νόμοι της Πολιτείας» που ξεκίνησε χθες στο Βόλο. Μεταξύ των επισημάνσεων που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής, πρώτης μέρας του συνεδρίου, το 2014 υπογράφτηκαν 1.568 σύμφωνα συμβίωσης και οι γάμοι έφτασαν τους 58.429 το ίδιο διάστημα. Το σημείο, στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση μπορεί να αποτελέσει την απαρχή γόνιμου διαλόγου, με απώτερο στόχο τη συζήτηση και όχι την αντίθεση.

Τα πιο διαβασμενα