11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών


Όταν πραγματοποιούμε ένα ταξίδι με αεροπλάνο, πολλά είναι εκείνα που μπορούν να πάνε στραβά. Από την ακύρωση της πτήσης μας μέχρι την απώλεια της αποσκευής μας, πολλές είναι οι περιπτώσεις εκείνες που ο επιβάτης νιώθει έκθετος και θέλει να μάθει ποια είναι τα δικαιώματά του και τι μπορεί να απαιτήσει από την αεροπορική εταιρία. 

Τα δικαιώματα που θα αναφερθούν παρακάτω, αφορούν αποκλειστικά τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες κάποιος αναχωρεί από αεροδρόμιο που βρίσκεται στην ΕΕ, ή φθάνει στην ΕΕ με αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Πότε δικαιούται κανείς επιστροφή των χρημάτων του ή εναλλακτική μεταφορά;

Σε περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί, σε περίπτωση που σας αρνούνται την επιβίβαση παρά το ότι έχετε εισιτήριο για τη συγκεκριμένη πτήση καθώς και στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων (overbooking, όταν δηλαδή η εταιρία έχει κλείσει μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων από τον αριθμό των θέσεων του αεροπλάνου, οπότε κάποιοι αναγκαστικά δεν μπορούν να ταξιδέψουν), τότε έχετε δικαίωμα:

1. να προωθηθείτε στον τελικό προορισμό σας υπό παρεμφερείς συνθήκες, είτε 

2. να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου σας και, αν χρειαστεί, να επιστρέψετε χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο αναχώρησής σας.

Πότε δικαιούται κανείς χρηματική αποζημίωση;

Σε περίπτωση που δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση, ή αν η πτήση σας ακυρωθεί ή φτάσει με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες στον τελικό προορισμό που αναφέρεται στο εισιτήριό σας, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση ύψους 250 - 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Συγκεκριμένα για πτήσεις εντός της ΕΕ σε περίπτωση που η απόσταση που διανυόταν με την πτήση ήταν έως 1.500 χλμ δικαιούστε αποζημίωση 250 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η πτήση ξεπερνά τα 1.500 χλμ η αποζημίωση φτάνει τα 400 ευρώ. Για πτήσεις μεταξύ αεροδρομίου της ΕΕ και αεροδρομίου εκτός της ΕΕ, οι διακυμάνσεις της αποζημίωσης έχουν ως εξής: για έως 1.500 χλμ οφείλονται 250 ευρώ, για 1.500 - 3.500 χλμ οφείλονται 400 ευρώ και για πάνω από 3.500 χλμ οφείλονται 600 ευρώ ως αποζημίωση. 

Πότε δεν δικαιούται κανείς αποζημίωση, ενώ έχει ακυρωθεί η πτήση του;

1. όταν η ακύρωση οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες π.χ. σε κακές καιρικές συνθήκες.
2. όταν ο επιβάτης είχε ενημερωθεί για την ακύρωση 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία πτήσης.
3. όταν προσφέρεται στον επιβάτη εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα άφιξης.

Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω έκτακτων συνθηκών μπορεί να μην δικαιούστε αποζημίωση, αλλά ο αερομεταφορέας οφείλει να σας παράσχει τη δυνατότητα να επιλέξετε να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να μεταφερθείτε στον τελικό προορισμό σας με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό ή ,τέλος, να κάνετε εκ νέου κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σας (εφόσον υπάρχουν θέσεις).

Πώς γίνεται η επιστροφή του αντιτίμου ή η παροχή αποζημίωσης στον επιβάτη; 

Πρέπει να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας ΕΕ για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στον αερομεταφορέα και να βεβαιωθείτε ότι κρατήσατε αντίγραφο.

Αν δεν λάβετε απάντηση ή αν η απάντηση δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής στη χώρα της ΕΕ όπου συνέβη το περιστατικό. Στον φορέα αυτό απευθύνεστε (σε εκείνον της χώρας προορισμού) και σε περίπτωση που το περιστατικό συνέβη σε αεροδρόμιο αναχώρησης εκτός της ΕΕ αλλά αφορά αερομεταφορέα της ΕΕ.

Τι συμβαίνει με την απώλεια ή φθορά αποσκευών;

1. Για τις παραδιδόμενες αποσκευές κατά τον έλεγχο εισιτηρίων: Αν οι αποσκευές που έχετε παραδώσει κατά τον έλεγχο εισιτηρίων χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση από τον αερομεταφορέα μέχρι και 1.220 ευρώ. Αν όμως η φθορά οφείλεται σε ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν οφείλεται αποζημίωση.

2. Για τις χειραποσκευές: Ο αερομεταφορέας ευθύνεται μόνον αν ήταν υπαίτιος της ζημίας που προκλήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε σχετική δήλωση εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας (ή 21 ημερών σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής).

Σε περίπτωση που στις αποσκευές σας έχε κάποιο ακριβό αντικείμενο (πχ. κοσμήματα μεγάλης αξίας), για την καλύτερη προστασίας σας πρέπει να υποβάλειτε ειδική δήλωση στον αερομεταφορέα το αργότερο κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ώστε να δικαιούστε σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αποζημίωση μεγαλύτερη από 1.223 ευρώ. Προτιμότερο είναι, ωστόσο, να κάνει ο επιβάτης μια ιδιωτική ασφάλεια ταξιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις επιβατών μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών


Όταν πραγματοποιούμε ένα ταξίδι με αεροπλάνο, πολλά είναι εκείνα που μπορούν να πάνε στραβά. Από την ακύρωση της πτήσης μας μέχρι την απώλεια της αποσκευής μας, πολλές είναι οι περιπτώσεις εκείνες που ο επιβάτης νιώθει έκθετος και θέλει να μάθει ποια είναι τα δικαιώματά του και τι μπορεί να απαιτήσει από την αεροπορική εταιρία. 

Τα δικαιώματα που θα αναφερθούν παρακάτω, αφορούν αποκλειστικά τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες κάποιος αναχωρεί από αεροδρόμιο που βρίσκεται στην ΕΕ, ή φθάνει στην ΕΕ με αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Πότε δικαιούται κανείς επιστροφή των χρημάτων του ή εναλλακτική μεταφορά;

Σε περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί, σε περίπτωση που σας αρνούνται την επιβίβαση παρά το ότι έχετε εισιτήριο για τη συγκεκριμένη πτήση καθώς και στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων (overbooking, όταν δηλαδή η εταιρία έχει κλείσει μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων από τον αριθμό των θέσεων του αεροπλάνου, οπότε κάποιοι αναγκαστικά δεν μπορούν να ταξιδέψουν), τότε έχετε δικαίωμα:

1. να προωθηθείτε στον τελικό προορισμό σας υπό παρεμφερείς συνθήκες, είτε 

2. να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου σας και, αν χρειαστεί, να επιστρέψετε χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο αναχώρησής σας.

Πότε δικαιούται κανείς χρηματική αποζημίωση;

Σε περίπτωση που δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση, ή αν η πτήση σας ακυρωθεί ή φτάσει με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες στον τελικό προορισμό που αναφέρεται στο εισιτήριό σας, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση ύψους 250 - 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Συγκεκριμένα για πτήσεις εντός της ΕΕ σε περίπτωση που η απόσταση που διανυόταν με την πτήση ήταν έως 1.500 χλμ δικαιούστε αποζημίωση 250 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η πτήση ξεπερνά τα 1.500 χλμ η αποζημίωση φτάνει τα 400 ευρώ. Για πτήσεις μεταξύ αεροδρομίου της ΕΕ και αεροδρομίου εκτός της ΕΕ, οι διακυμάνσεις της αποζημίωσης έχουν ως εξής: για έως 1.500 χλμ οφείλονται 250 ευρώ, για 1.500 - 3.500 χλμ οφείλονται 400 ευρώ και για πάνω από 3.500 χλμ οφείλονται 600 ευρώ ως αποζημίωση. 

Πότε δεν δικαιούται κανείς αποζημίωση, ενώ έχει ακυρωθεί η πτήση του;

1. όταν η ακύρωση οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες π.χ. σε κακές καιρικές συνθήκες.
2. όταν ο επιβάτης είχε ενημερωθεί για την ακύρωση 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία πτήσης.
3. όταν προσφέρεται στον επιβάτη εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα άφιξης.

Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω έκτακτων συνθηκών μπορεί να μην δικαιούστε αποζημίωση, αλλά ο αερομεταφορέας οφείλει να σας παράσχει τη δυνατότητα να επιλέξετε να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να μεταφερθείτε στον τελικό προορισμό σας με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό ή ,τέλος, να κάνετε εκ νέου κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σας (εφόσον υπάρχουν θέσεις).

Πώς γίνεται η επιστροφή του αντιτίμου ή η παροχή αποζημίωσης στον επιβάτη; 

Πρέπει να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας ΕΕ για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στον αερομεταφορέα και να βεβαιωθείτε ότι κρατήσατε αντίγραφο.

Αν δεν λάβετε απάντηση ή αν η απάντηση δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής στη χώρα της ΕΕ όπου συνέβη το περιστατικό. Στον φορέα αυτό απευθύνεστε (σε εκείνον της χώρας προορισμού) και σε περίπτωση που το περιστατικό συνέβη σε αεροδρόμιο αναχώρησης εκτός της ΕΕ αλλά αφορά αερομεταφορέα της ΕΕ.

Τι συμβαίνει με την απώλεια ή φθορά αποσκευών;

1. Για τις παραδιδόμενες αποσκευές κατά τον έλεγχο εισιτηρίων: Αν οι αποσκευές που έχετε παραδώσει κατά τον έλεγχο εισιτηρίων χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση από τον αερομεταφορέα μέχρι και 1.220 ευρώ. Αν όμως η φθορά οφείλεται σε ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν οφείλεται αποζημίωση.

2. Για τις χειραποσκευές: Ο αερομεταφορέας ευθύνεται μόνον αν ήταν υπαίτιος της ζημίας που προκλήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε σχετική δήλωση εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας (ή 21 ημερών σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής).

Σε περίπτωση που στις αποσκευές σας έχε κάποιο ακριβό αντικείμενο (πχ. κοσμήματα μεγάλης αξίας), για την καλύτερη προστασίας σας πρέπει να υποβάλειτε ειδική δήλωση στον αερομεταφορέα το αργότερο κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ώστε να δικαιούστε σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αποζημίωση μεγαλύτερη από 1.223 ευρώ. Προτιμότερο είναι, ωστόσο, να κάνει ο επιβάτης μια ιδιωτική ασφάλεια ταξιδιού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις επιβατών μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Τα πιο διαβασμενα