08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Η Google επεκτείνει την εφαρμογή του δικαιώματος στη Λήθη


Το δικαίωμα στη λήθη καθιερώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 (δείτε την απόφαση εδώ) και συνίσταται στο δικαίωμα των Ευρωπαίων να ζητούν από τις μηχανές αναζήτησης, όπως τη Google, να αφαιρούν κάποια αποτελέσματα από το σύνολο των αποτελεσμάτων στα οποία οδηγεί η αναζήτηση του ονόματός τους.  

Πιο συγκεκριμένα, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα στη Google, ώστε να διαγραφεί ένας σύνδεσμος URL από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και στη συνέχεια η Google αποφασίζει αν αυτό το αίτημα πληροί τα κριτήρια που έθεσε το Δικαστήριο στην απόφασή του, ήτοι η πληροφορία που θα διαγράφεται πρέπει να είναι ακατάλληλη, άσχετη, όχι πλέον σχετική ή υπερβολική, και να μην υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον). Σύμφωνα με όσα συνέβαιναν μέχρι τώρα, εάν ένα αίτημα πληρούσε τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Google αφαιρούσε το αποτέλεσμα από τα αποτελέσματα που εμφανίζονταν, αν κάποιος πληκτρολογούσε το όνομα του αιτούντος σε κάποια από τις ευρωπαϊκές εκδόσεις της μηχανής αναζήτησης (πχ. google.gr, google.co.uk).

Πλέον, η Google, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, θα αφαιρεί το αποτέλεσμα από όλες τις εκδόσεις της μηχανής αναζήτησης, και από το google.com, όταν η αναζήτηση σε αυτές γίνεται από την χώρα του ατόμου που ζήτησε την αφαίρεση των αποτελεσμάτων.

Η Google στην ανακοίνωση της αναφέρει: «Από το Μάιο του 2014, έχουμε δουλέψει σκληρά για να βρούμε τη σωστή ισορροπία στην εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις περιστασιακές διαφωνίες, έχουμε διατηρήσει ένα πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι».

Η Google επεκτείνει την εφαρμογή του δικαιώματος στη Λήθη


Το δικαίωμα στη λήθη καθιερώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 (δείτε την απόφαση εδώ) και συνίσταται στο δικαίωμα των Ευρωπαίων να ζητούν από τις μηχανές αναζήτησης, όπως τη Google, να αφαιρούν κάποια αποτελέσματα από το σύνολο των αποτελεσμάτων στα οποία οδηγεί η αναζήτηση του ονόματός τους.  

Πιο συγκεκριμένα, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα στη Google, ώστε να διαγραφεί ένας σύνδεσμος URL από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και στη συνέχεια η Google αποφασίζει αν αυτό το αίτημα πληροί τα κριτήρια που έθεσε το Δικαστήριο στην απόφασή του, ήτοι η πληροφορία που θα διαγράφεται πρέπει να είναι ακατάλληλη, άσχετη, όχι πλέον σχετική ή υπερβολική, και να μην υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον). Σύμφωνα με όσα συνέβαιναν μέχρι τώρα, εάν ένα αίτημα πληρούσε τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Google αφαιρούσε το αποτέλεσμα από τα αποτελέσματα που εμφανίζονταν, αν κάποιος πληκτρολογούσε το όνομα του αιτούντος σε κάποια από τις ευρωπαϊκές εκδόσεις της μηχανής αναζήτησης (πχ. google.gr, google.co.uk).

Πλέον, η Google, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, θα αφαιρεί το αποτέλεσμα από όλες τις εκδόσεις της μηχανής αναζήτησης, και από το google.com, όταν η αναζήτηση σε αυτές γίνεται από την χώρα του ατόμου που ζήτησε την αφαίρεση των αποτελεσμάτων.

Η Google στην ανακοίνωση της αναφέρει: «Από το Μάιο του 2014, έχουμε δουλέψει σκληρά για να βρούμε τη σωστή ισορροπία στην εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις περιστασιακές διαφωνίες, έχουμε διατηρήσει ένα πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι».

Τα πιο διαβασμενα