19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Τι δαπανά το Ελληνικό Δημόσιο για τους κρατουμένους;

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διεξήγαγε έρευνα (δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ) , για να διαπιστωθεί το ποσό που δαπανάται κατά μέσο ανά κρατούμενο, αλλά και ανά ημέρα κράτησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας για το έτος 2014 δαπανήθηκαν κατά μέσο όρο για κάθε κρατούμενο 10.287,49 ευρώ το χρόνο ή 28,18 ευρώ την ημέρα. Τα ποσά αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας κάτω από το μέσο όρο εν συγκρίσει με τις υπόλοπες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό που τονίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου είναι πως η έρευνα αυτή δίνει πλέον και μία οικονομική διάσταση στα μέτρα που κατά καιρούς θεσπίζονται και στοχεύουν στην αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης, όπως για παράδειγμα οι εναλλακτικές μορφές κράτησης.

Παράλληλα, κατέστη σαφές πως ο στόχος της επανένταξης των κρατουμένων ανήκει στις βασικές προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπουργείου, μιας και με τον τρόπο αυτό και δαπάνες εξοικονομούνται και η συμβολή της επανένταξης στην αντεγκληματική πολιτική είναι καθοριστική.

Τι δαπανά το Ελληνικό Δημόσιο για τους κρατουμένους;

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διεξήγαγε έρευνα (δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ) , για να διαπιστωθεί το ποσό που δαπανάται κατά μέσο ανά κρατούμενο, αλλά και ανά ημέρα κράτησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας για το έτος 2014 δαπανήθηκαν κατά μέσο όρο για κάθε κρατούμενο 10.287,49 ευρώ το χρόνο ή 28,18 ευρώ την ημέρα. Τα ποσά αυτά κατατάσσουν τη χώρα μας κάτω από το μέσο όρο εν συγκρίσει με τις υπόλοπες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό που τονίστηκε από την πλευρά του Υπουργείου είναι πως η έρευνα αυτή δίνει πλέον και μία οικονομική διάσταση στα μέτρα που κατά καιρούς θεσπίζονται και στοχεύουν στην αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης, όπως για παράδειγμα οι εναλλακτικές μορφές κράτησης.

Παράλληλα, κατέστη σαφές πως ο στόχος της επανένταξης των κρατουμένων ανήκει στις βασικές προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπουργείου, μιας και με τον τρόπο αυτό και δαπάνες εξοικονομούνται και η συμβολή της επανένταξης στην αντεγκληματική πολιτική είναι καθοριστική.

Τα πιο διαβασμενα