12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Το νομικό πλαίσιο της ενοικίασης σπιτιών μέσω Airbnb στην Ελλάδα


Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που αυτό παρέχει στους χρήστες του, έχουν επαναπροσδιορίσει τα τελευταία χρόνια τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται συγκεκριμένες υπηρεσίες και ρυθμίζονται ορισμένες κοινωνικές, εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Μια τέτοια σχέση είναι και η εκμίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων σε τρίτους για λίγες μέρες (σύμβαση βραχυχρόνιας μίσθωσης) , η οποία πλέον μπορεί να γίνει –χωρίς μεσάζοντες- από ιδιώτη σε ιδιώτη μέσω διαδικτύου. Διάφοροι ιστότοποι (με πιο δημοφιλή αυτόν της Airbnb) παρέχουν σήμερα αυτήν την δυνατότητα, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο να τους χρησιμοποιούν, όταν ταξιδεύουν σε κάποια άλλη πόλη ή χώρα και χρειάζονται χώρο διαμονής. Στην ουσία, κάθε ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να νοικιάζει το σπίτι του σε άλλους ακόμα και για λίγες ημέρες.

Το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει τη συγκεκριμένη σχέση διαφέρει φυσικά από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος, για να είναι νόμιμη μία τέτοια εκμίσθωση θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί στον ιδιώτη που νοικιάζει το σπίτι του, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ως Τουριστικό Κατάλυμα από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, κάτι που μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δυσχερές. Ωστόσο, ο νόμος 4336/2015 (σελ. 935 του ΦΕΚ 94Α/2015) άλλαξε τα δεδομένα, καταργώντας, από 1η Νοεμβρίου 2015, την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118). Οι διατάξεις αυτές όριζαν πως «Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα». Ως τουριστικό λοιπόν κατάλυμα και για τη νόμιμη εκμίσθωσή του, έπρεπε να έχει χορηγηθεί στον ιδιοκτήτη του Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ως Τουριστικό Κατάλυμα, ειδάλλως επιβάλλονταν τα ανάλογα πρόστιμα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει πια και ο καθένας φαίνεται να είναι πλέον ελεύθερος να νοικιάσει σε άλλον το σπίτι του –ακόμα και για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών- χωρίς να χρειάζεται να έχει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Από φορολογική σκοπιά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να τα εκμισθώσουν πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα (η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της) ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της μισθώσεως αυτής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr (και συγκεκριμένα στην επιλογή «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»). Η μίσθωση αυτή δηλαδή, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης, φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζεται και φορολογικά όπως κάθε αστική σύμβαση μίσθωσης κατοικίας. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι αλλοδαπός, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση για Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καταχωρίζεται στο σύστημα ο αριθμός διαβατηρίου, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η χώρα προέλευσης του. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1230/14.10.2015 (Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας) 

«IV. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Αναφορικά με την εκμίσθωση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών ή επαύλεων), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης.»

Η όλο και αυξανόμενη παρουσία των συμβάσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ελληνική πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό να πυροδοτήσει και τη θετική παρέμβαση του Έλληνα νομοθέτη, ο οποίος αναμένεται να ρυθμίσει εξειδικευμένα και να διασαφηνίσει τη συγκεκριμένη σχέση μίσθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310 551 501.

Το νομικό πλαίσιο της ενοικίασης σπιτιών μέσω Airbnb στην Ελλάδα


Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που αυτό παρέχει στους χρήστες του, έχουν επαναπροσδιορίσει τα τελευταία χρόνια τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται συγκεκριμένες υπηρεσίες και ρυθμίζονται ορισμένες κοινωνικές, εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Μια τέτοια σχέση είναι και η εκμίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων σε τρίτους για λίγες μέρες (σύμβαση βραχυχρόνιας μίσθωσης) , η οποία πλέον μπορεί να γίνει –χωρίς μεσάζοντες- από ιδιώτη σε ιδιώτη μέσω διαδικτύου. Διάφοροι ιστότοποι (με πιο δημοφιλή αυτόν της Airbnb) παρέχουν σήμερα αυτήν την δυνατότητα, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο να τους χρησιμοποιούν, όταν ταξιδεύουν σε κάποια άλλη πόλη ή χώρα και χρειάζονται χώρο διαμονής. Στην ουσία, κάθε ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να νοικιάζει το σπίτι του σε άλλους ακόμα και για λίγες ημέρες.

Το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει τη συγκεκριμένη σχέση διαφέρει φυσικά από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος, για να είναι νόμιμη μία τέτοια εκμίσθωση θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί στον ιδιώτη που νοικιάζει το σπίτι του, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ως Τουριστικό Κατάλυμα από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, κάτι που μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δυσχερές. Ωστόσο, ο νόμος 4336/2015 (σελ. 935 του ΦΕΚ 94Α/2015) άλλαξε τα δεδομένα, καταργώντας, από 1η Νοεμβρίου 2015, την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118). Οι διατάξεις αυτές όριζαν πως «Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα». Ως τουριστικό λοιπόν κατάλυμα και για τη νόμιμη εκμίσθωσή του, έπρεπε να έχει χορηγηθεί στον ιδιοκτήτη του Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ως Τουριστικό Κατάλυμα, ειδάλλως επιβάλλονταν τα ανάλογα πρόστιμα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει πια και ο καθένας φαίνεται να είναι πλέον ελεύθερος να νοικιάσει σε άλλον το σπίτι του –ακόμα και για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών- χωρίς να χρειάζεται να έχει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Από φορολογική σκοπιά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να τα εκμισθώσουν πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα (η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της) ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της μισθώσεως αυτής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr (και συγκεκριμένα στην επιλογή «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»). Η μίσθωση αυτή δηλαδή, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης, φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζεται και φορολογικά όπως κάθε αστική σύμβαση μίσθωσης κατοικίας. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι αλλοδαπός, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση για Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καταχωρίζεται στο σύστημα ο αριθμός διαβατηρίου, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η χώρα προέλευσης του. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1230/14.10.2015 (Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας) 

«IV. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Αναφορικά με την εκμίσθωση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών ή επαύλεων), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης.»

Η όλο και αυξανόμενη παρουσία των συμβάσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ελληνική πραγματικότητα είναι πολύ πιθανό να πυροδοτήσει και τη θετική παρέμβαση του Έλληνα νομοθέτη, ο οποίος αναμένεται να ρυθμίσει εξειδικευμένα και να διασαφηνίσει τη συγκεκριμένη σχέση μίσθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310 551 501.

Τα πιο διαβασμενα