13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Μεγάλη νίκη υπέρ των Ειδικευμένων Σχολικών Ψυχολόγων στο ΣτΕ, από τη NEWLAW


Με την υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκε ότι για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ψυχολόγους προηγούνται στους διορισμούς οι ψυχολόγοι που κατέχουν μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία (ειδικευμένοι) έναντι αυτών που δεν κατέχουν ειδίκευση (ανειδίκευτοι).

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την Αίτηση Ακύρωσης είκοσι τεσσάρων ανειδίκευτων ψυχολόγων, οι οποίοι στρέφονταν κατά του Υπουργείου και της διαδικασίας προσλήψεων ψυχολόγων, κατά το μέρος που οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία προτάσσονται όλων των υπολοίπων ψυχολόγων για πρόσληψη ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Κατά της παραπάνω Αίτησης Ακύρωσης τριάντα τρεις Σχολικοί Ψυχολόγοι (ειδικευμένοι) άσκησαν Παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την υπόθεση της Παρέμβασης χειρίστηκε στο σύνολό της η πληρεξούσια δικηγόρος τους και συνιδρυτής της NEWLAW, Αυγή Βογιατζόγλου.

Η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τερματίζει την ανασφάλεια που βίωναν κάθε έτος οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεών τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναδεικνύει σε όλη της την έκταση την αναγκαιότητα της ειδικής κατάρτισης στα σχολεία και της αντιστοίχισης των προσόντων με τις προδιαγραφές της οργανικής θέσης.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου της NEWLAW εδώ και ολόκληρη την απόφαση του ΣτΕ εδώ.

Μεγάλη νίκη υπέρ των Ειδικευμένων Σχολικών Ψυχολόγων στο ΣτΕ, από τη NEWLAW


Με την υπ’ αρ. 3353/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκε ότι για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ψυχολόγους προηγούνται στους διορισμούς οι ψυχολόγοι που κατέχουν μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία (ειδικευμένοι) έναντι αυτών που δεν κατέχουν ειδίκευση (ανειδίκευτοι).

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την Αίτηση Ακύρωσης είκοσι τεσσάρων ανειδίκευτων ψυχολόγων, οι οποίοι στρέφονταν κατά του Υπουργείου και της διαδικασίας προσλήψεων ψυχολόγων, κατά το μέρος που οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική Ψυχολογία προτάσσονται όλων των υπολοίπων ψυχολόγων για πρόσληψη ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Κατά της παραπάνω Αίτησης Ακύρωσης τριάντα τρεις Σχολικοί Ψυχολόγοι (ειδικευμένοι) άσκησαν Παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την υπόθεση της Παρέμβασης χειρίστηκε στο σύνολό της η πληρεξούσια δικηγόρος τους και συνιδρυτής της NEWLAW, Αυγή Βογιατζόγλου.

Η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τερματίζει την ανασφάλεια που βίωναν κάθε έτος οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεών τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναδεικνύει σε όλη της την έκταση την αναγκαιότητα της ειδικής κατάρτισης στα σχολεία και της αντιστοίχισης των προσόντων με τις προδιαγραφές της οργανικής θέσης.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο τύπου της NEWLAW εδώ και ολόκληρη την απόφαση του ΣτΕ εδώ.

Τα πιο διαβασμενα