09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Σε «Δημόσια Διαβούλευση» το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης

Στις 9 Νοεμβρίου τέθηκε σε «δημόσια διαβούλευση» το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις». Η δημόσια διαβούλευση είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου με τυμπανοκρουσίες (opengov.gr), αλλά οι γνώμες των πολιτών δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα ποτέ πριν από την ψήιφιση ενός νόμου.   

Η βασικότερη αλλαγή στο Σύμφωνο Συμβίωσης είναι η δυνατότητα και ενήλικων ατόμων του ίδιου φύλου να το καταρτήσουν. Κώλυμα έχουν μόνο όσοι είναι ήδη έγγαμοι ή έχουν υπογράψει ήδη σύμφωνο συμβίωσης, μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε. Υπογραμμίζεται ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα ισχύουν για όσα σύμφωνα υπογραφούν μετά τον χρόνο έναρξης του ενώ τα ήδη υπάρχοντα σύμφωνα συμβίωσης θα συνεχίσουν να διέπονται από το Ν. 3719/2008.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση συλλογικού συμβουλευτικού–γνωμοδοτικού οργάνου υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» το οποίο θα παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμων αντιμετώπισης του ρατσισμού, την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, την οργάνωση πολιτικών και δράσεων για την πάταξη και την πρόληψη ρατσιστικών αντιμετωπίσεων και, τέλος, την οργάνωση κοινών δράσεων με άλλους φορείς καθώς και με τους πολίτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου εδώ.

Σε «Δημόσια Διαβούλευση» το Νέο Σύμφωνο Συμβίωσης

Στις 9 Νοεμβρίου τέθηκε σε «δημόσια διαβούλευση» το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις». Η δημόσια διαβούλευση είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου με τυμπανοκρουσίες (opengov.gr), αλλά οι γνώμες των πολιτών δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα ποτέ πριν από την ψήιφιση ενός νόμου.   

Η βασικότερη αλλαγή στο Σύμφωνο Συμβίωσης είναι η δυνατότητα και ενήλικων ατόμων του ίδιου φύλου να το καταρτήσουν. Κώλυμα έχουν μόνο όσοι είναι ήδη έγγαμοι ή έχουν υπογράψει ήδη σύμφωνο συμβίωσης, μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε. Υπογραμμίζεται ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα ισχύουν για όσα σύμφωνα υπογραφούν μετά τον χρόνο έναρξης του ενώ τα ήδη υπάρχοντα σύμφωνα συμβίωσης θα συνεχίσουν να διέπονται από το Ν. 3719/2008.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση συλλογικού συμβουλευτικού–γνωμοδοτικού οργάνου υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» το οποίο θα παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμων αντιμετώπισης του ρατσισμού, την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, την οργάνωση πολιτικών και δράσεων για την πάταξη και την πρόληψη ρατσιστικών αντιμετωπίσεων και, τέλος, την οργάνωση κοινών δράσεων με άλλους φορείς καθώς και με τους πολίτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου εδώ.

Τα πιο διαβασμενα