08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ηλεκτρονική η Απόδοση του ΦΠΑ

Για χρόνια συζητούνταν η άμεση και ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις απευθείας κατά το στάδιο της πληρωμής του πελάτη. Έτσι θα μπορούσε να λυθεί πρωτίστως το ζήτημα των χρεών στην Εφορία λόγω μη καταβολής ΦΠΑ αλλά και το ζήτημα της  φοροδιαφυγής μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Το σχέδιο προβλέπει χρήση των ειδικών τερματικών μηχανημάτων (POS) για όλες τις πληρωμές που αφορούν λιανικές πωλήσεις από καταστήματα, επιχειρήσεις καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, τεχνικούς κ.ά.) και τη σύνδεσή τους με τη Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το σχέδιο προβλέπει ότι ακόμη και οι «πλανόδιοι» ελεύθεροι επαγγελματίες θα εφοδιαστούν με «φορητά» μηχανήματα που θα έχουν το μέγεθος πακέτου τσιγάρων.  

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, με το νέο σύστημα θα γίνεται αυτόματη καταγραφή των εσόδων των επιχειρήσεων και βεβαίωση των αναλογούντων φόρων συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ο οποίος θα αποδίδεται απευθείας στον λογαριασμό του Δημοσίου. Επίσης, πέραν του οικονομικού προφίλ του πωλητή θα καταγράφονται και οι δαπάνες των καταναλωτών και έτσι θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα αντιπαραβάλλονται με το δηλωθέν εισόδημα για να εντοπισθούν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και φοροαποφυγής.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει τη μείωση του ορίου συναλλαγών με μετρητά τόσο μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών όσο και για τις αγορές καταναλωτών. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να τεθεί πλαφόν στις πληρωμές μετρητών με όριο τα 200 - 300 €.

Με βάση το ισχύον καθεστώς η πληρωμή συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων άνω των 500 ευρώ γίνεται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι αγορές από ιδιώτες όταν ξεπερνούν 1.300€, εξοφλούνται αποκλειστικά με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές.

Ηλεκτρονική η Απόδοση του ΦΠΑ

Για χρόνια συζητούνταν η άμεση και ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις απευθείας κατά το στάδιο της πληρωμής του πελάτη. Έτσι θα μπορούσε να λυθεί πρωτίστως το ζήτημα των χρεών στην Εφορία λόγω μη καταβολής ΦΠΑ αλλά και το ζήτημα της  φοροδιαφυγής μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Το σχέδιο προβλέπει χρήση των ειδικών τερματικών μηχανημάτων (POS) για όλες τις πληρωμές που αφορούν λιανικές πωλήσεις από καταστήματα, επιχειρήσεις καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, τεχνικούς κ.ά.) και τη σύνδεσή τους με τη Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το σχέδιο προβλέπει ότι ακόμη και οι «πλανόδιοι» ελεύθεροι επαγγελματίες θα εφοδιαστούν με «φορητά» μηχανήματα που θα έχουν το μέγεθος πακέτου τσιγάρων.  

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, με το νέο σύστημα θα γίνεται αυτόματη καταγραφή των εσόδων των επιχειρήσεων και βεβαίωση των αναλογούντων φόρων συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ο οποίος θα αποδίδεται απευθείας στον λογαριασμό του Δημοσίου. Επίσης, πέραν του οικονομικού προφίλ του πωλητή θα καταγράφονται και οι δαπάνες των καταναλωτών και έτσι θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα αντιπαραβάλλονται με το δηλωθέν εισόδημα για να εντοπισθούν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και φοροαποφυγής.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει τη μείωση του ορίου συναλλαγών με μετρητά τόσο μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών όσο και για τις αγορές καταναλωτών. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να τεθεί πλαφόν στις πληρωμές μετρητών με όριο τα 200 - 300 €.

Με βάση το ισχύον καθεστώς η πληρωμή συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων άνω των 500 ευρώ γίνεται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι αγορές από ιδιώτες όταν ξεπερνούν 1.300€, εξοφλούνται αποκλειστικά με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές.

Τα πιο διαβασμενα