01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ανοικτός Έτησιος Απολογισμός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) γίνεται ανοιχτός απολογισμός, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος νομικός να έχει προσωπική άποψη για τα πεπραγμένα της νέας διοίκησης. Η διαφάνεια στα οικονομικά του συλλόγου ήταν μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του προέδρου του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή. 

Ανοικτός Έτησιος Απολογισμός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) γίνεται ανοιχτός απολογισμός, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος νομικός να έχει προσωπική άποψη για τα πεπραγμένα της νέας διοίκησης. Η διαφάνεια στα οικονομικά του συλλόγου ήταν μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του προέδρου του ΔΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή. 

Τα πιο διαβασμενα