23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Μπλόκο σε κατασχέσεις ακινήτων

Δανειολήπτης έλαβε το 2007 επιχειρηματικό δάνειο ύψους 376.700 σε ελβετικό φράγκο (230.000 ευρώ) με τριετή προστασία δόσης. Μέχρι το 2012 κατέβαλε 148.000 ευρώ. Η τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο λόγω οφειλών και προχώρησε σε κατάσχεση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του και επρόκειτο να γίνει πλειστηριασμός αυτής.

Σήμερα η οφειλή του ανέρχεται σε 252.066 ελβετικά φράγκα (235.000 ευρώ)! Ο δανειολήπτης ανέκοψε την αναγκαστική εκτέλεση και κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός των ακινήτων του. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του δανειολήπτη, ανέστειλε τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι όροι που καθόρισαν τον τρόπο εξόφλησης του δανείου βάσει της εκάστοτε ισοτιμίας των νομισμάτων κατά το χρόνο πληρωμής ήταν ασαφείς και αδιαφανείς. Επιπλέον, ότι δεν επεξηγήθηκε στο δανειολήπτη με τρόπο κατανοητό και σαφή ο μηχανισμός καθορισμού της ισοτιμίας του εγχώριου και ξένου νομίσματος, καθώς και οι οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας σε βάρος του εγχώριου νομίσματος, με αποτέλεσμα την ανάληψη του συναλλαγματικού κινδύνου εκ μέρους του δανειολήπτη αβασάνιστα και χωρίς συναίσθηση των συνεπειών στην εξόφληση του δανείου του.

Μπλόκο σε κατασχέσεις ακινήτων

Δανειολήπτης έλαβε το 2007 επιχειρηματικό δάνειο ύψους 376.700 σε ελβετικό φράγκο (230.000 ευρώ) με τριετή προστασία δόσης. Μέχρι το 2012 κατέβαλε 148.000 ευρώ. Η τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο λόγω οφειλών και προχώρησε σε κατάσχεση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του και επρόκειτο να γίνει πλειστηριασμός αυτής.

Σήμερα η οφειλή του ανέρχεται σε 252.066 ελβετικά φράγκα (235.000 ευρώ)! Ο δανειολήπτης ανέκοψε την αναγκαστική εκτέλεση και κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός των ακινήτων του. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του δανειολήπτη, ανέστειλε τον πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι όροι που καθόρισαν τον τρόπο εξόφλησης του δανείου βάσει της εκάστοτε ισοτιμίας των νομισμάτων κατά το χρόνο πληρωμής ήταν ασαφείς και αδιαφανείς. Επιπλέον, ότι δεν επεξηγήθηκε στο δανειολήπτη με τρόπο κατανοητό και σαφή ο μηχανισμός καθορισμού της ισοτιμίας του εγχώριου και ξένου νομίσματος, καθώς και οι οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας σε βάρος του εγχώριου νομίσματος, με αποτέλεσμα την ανάληψη του συναλλαγματικού κινδύνου εκ μέρους του δανειολήπτη αβασάνιστα και χωρίς συναίσθηση των συνεπειών στην εξόφληση του δανείου του.

Τα πιο διαβασμενα