23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Πανευρωπαϊκά θα Εντοπίζονται οι Οδηγοί για Τροχαίες Παραβάσεις

Οι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς ξένων οχημάτων θα ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2017. Η επέκταση των υφιστάμενων κανόνων ώστε να καλύπτουν και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία είναι η κύρια αλλαγή που επιφέρει η νέα οδηγία για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη μια οδηγία περί ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τροχαίες παραβάσεις. Η εν λόγω οδηγία εκδόθηκε το 2011 με νομική βάση την αστυνομική συνεργασία. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετείχαν.

Μια νέα οδηγία κατέστη αναγκαία όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη στις 6 Μαΐου 2014 ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι οι μεταφορές. Η παλαιά οδηγία ακυρώθηκε, αλλά το Δικαστήριο χορήγησε προθεσμία ενός έτους για τη θέσπιση νέας.

Σύμφωνα με την  νέα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων προκειμένου να εντοπίζουν πρόσωπα υπεύθυνα για ορισμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Στον φερόμενο παραβάτη μπορεί να αποστέλλεται το υπόδειγμα επιστολής που περιλαμβάνεται στην οδηγία. Εναπόκειται στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί, π.χ. την επιβολή προστίμου ή άλλων διοικητικών καταρχάς μέτρων. Η ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει οκτώ σημαντικές τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια: υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση απαγορευμένης λωρίδας, παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οδηγός οχήματος ταξινομημένου στο εξωτερικό είναι τρεις φορές πιθανότερο να διαπράξει παράβαση από οδηγό που είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Σε χώρες μεγάλης διέλευσης και σε πολύ τουριστικές χώρες οι παραβάσεις για υπέρβαση ταχύτητας που διαπράττονται από μη μόνιμους κατοίκους μπορούν να φθάσουν έως και το 50 % του συνολικού αριθμού των παραβάσεων κατά τις περιόδους αιχμής.

Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να συμβεί λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της οδηγίας από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 6 Μαΐου 2015. Δεδομένου όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα, θα έχουν στη διάθεσή τους δύο επιπλέον έτη για να θεσπίσουν τις εθνικές τους διατάξεις (έως τις 6 Μαΐου 2017).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2016 και θα προτείνει ενδεχομένως κατάλληλες προσαρμογές.

Οδηγία για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις

Δήλωση σχετικά με την έκδοση της οδηγίας για τις τροχαίες παραβάσεις

Πηγή : Next Deal

Πανευρωπαϊκά θα Εντοπίζονται οι Οδηγοί για Τροχαίες Παραβάσεις

Οι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς ξένων οχημάτων θα ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2017. Η επέκταση των υφιστάμενων κανόνων ώστε να καλύπτουν και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία είναι η κύρια αλλαγή που επιφέρει η νέα οδηγία για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη μια οδηγία περί ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τροχαίες παραβάσεις. Η εν λόγω οδηγία εκδόθηκε το 2011 με νομική βάση την αστυνομική συνεργασία. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετείχαν.

Μια νέα οδηγία κατέστη αναγκαία όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη στις 6 Μαΐου 2014 ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι οι μεταφορές. Η παλαιά οδηγία ακυρώθηκε, αλλά το Δικαστήριο χορήγησε προθεσμία ενός έτους για τη θέσπιση νέας.

Σύμφωνα με την  νέα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων προκειμένου να εντοπίζουν πρόσωπα υπεύθυνα για ορισμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Στον φερόμενο παραβάτη μπορεί να αποστέλλεται το υπόδειγμα επιστολής που περιλαμβάνεται στην οδηγία. Εναπόκειται στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί, π.χ. την επιβολή προστίμου ή άλλων διοικητικών καταρχάς μέτρων. Η ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει οκτώ σημαντικές τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια: υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση απαγορευμένης λωρίδας, παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οδηγός οχήματος ταξινομημένου στο εξωτερικό είναι τρεις φορές πιθανότερο να διαπράξει παράβαση από οδηγό που είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Σε χώρες μεγάλης διέλευσης και σε πολύ τουριστικές χώρες οι παραβάσεις για υπέρβαση ταχύτητας που διαπράττονται από μη μόνιμους κατοίκους μπορούν να φθάσουν έως και το 50 % του συνολικού αριθμού των παραβάσεων κατά τις περιόδους αιχμής.

Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να συμβεί λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της οδηγίας από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 6 Μαΐου 2015. Δεδομένου όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα, θα έχουν στη διάθεσή τους δύο επιπλέον έτη για να θεσπίσουν τις εθνικές τους διατάξεις (έως τις 6 Μαΐου 2017).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2016 και θα προτείνει ενδεχομένως κατάλληλες προσαρμογές.

Οδηγία για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις

Δήλωση σχετικά με την έκδοση της οδηγίας για τις τροχαίες παραβάσεις

Πηγή : Next Deal

Τα πιο διαβασμενα