23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Συναλλαγές Μέσω Bitcoin στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο προωθεί την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις ψηφιακές συναλλαγές, στο πλαίσιο προσπάθειας υποστήριξης της καινοτομίας αλλά συνάμα και της πρόληψης παρανομιών στο νεοσύστατο διαδικτυακό οικονομικό  πεδίο. Έτσι πιστεύεται ότι θα καταπολεμηθεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις συναλλαγές μέσω του ψηφιακού νομίσματος Μπιτκόιν (Bitcoin).

Σε σχετικό έγγραφο του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ότι το ζήτημα της θέσπισης μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις ψηφιακές συναλλαγές, πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης στο Κοινοβούλιο. Κεντρικό σημείο της διαβούλευσης θα αποτελέσει η διατύπωση προτάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα παρέχει στις αστυνομικές αρχές τις απαραίτητες δυνατότητες για την «ταυτοποίηση και δίωξη της εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ψηφιακές συναλλαγές, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας κατάσχεσης ψηφιακών κεφαλαίων όταν οι συναλλαγές έχουν εγκληματικό σκοπό».

Από την πλευρά του πάντως ο Τομ Ρόμπινσον, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Οργάνωσης για τις Ψηφιακές Συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ σημαντική, διότι προωθεί την καθιέρωση του Μπιτκόιν ως κοινώς αποδεκτού τρόπου συναλλαγών».

Πηγή: Lawnet

Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Συναλλαγές Μέσω Bitcoin στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο προωθεί την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις ψηφιακές συναλλαγές, στο πλαίσιο προσπάθειας υποστήριξης της καινοτομίας αλλά συνάμα και της πρόληψης παρανομιών στο νεοσύστατο διαδικτυακό οικονομικό  πεδίο. Έτσι πιστεύεται ότι θα καταπολεμηθεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις συναλλαγές μέσω του ψηφιακού νομίσματος Μπιτκόιν (Bitcoin).

Σε σχετικό έγγραφο του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ότι το ζήτημα της θέσπισης μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις ψηφιακές συναλλαγές, πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης στο Κοινοβούλιο. Κεντρικό σημείο της διαβούλευσης θα αποτελέσει η διατύπωση προτάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα παρέχει στις αστυνομικές αρχές τις απαραίτητες δυνατότητες για την «ταυτοποίηση και δίωξη της εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ψηφιακές συναλλαγές, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας κατάσχεσης ψηφιακών κεφαλαίων όταν οι συναλλαγές έχουν εγκληματικό σκοπό».

Από την πλευρά του πάντως ο Τομ Ρόμπινσον, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Οργάνωσης για τις Ψηφιακές Συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ σημαντική, διότι προωθεί την καθιέρωση του Μπιτκόιν ως κοινώς αποδεκτού τρόπου συναλλαγών».

Πηγή: Lawnet

Τα πιο διαβασμενα