18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Αρνητική η Εισήγηση για το Γάμο Μεταξύ Ομοφύλων

Να κριθεί ανυπόστατος ο πολιτικός γάμος που τέλεσαν δύο γυναίκες τον Ιούνιο 2006 στην Τήλο θα εισηγηθεί στο Α' Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ο αρεοπαγίτης Χαράλαμπος Μαχαίρας, με το σκεπτικό ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο τέλεσης γάμου μεταξύ ομοφύλων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο, δίνει την ευκαιρία στο Ανώτατο Δικαστήριο «να εγκαταλείψει την εσωστρέφεια στη νομολογία του και να προχωρήσει σε μια ερμηνεία της νομοθεσίας που θα είναι σύμφωνη με τα δεδομένα και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα ήθη και την κοινωνία», τονίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού Βασίλης Χειρδάρης, σημειώνοντας ότι ο γάμος ομοφύλων επιτρέπεται ήδη σε δέκα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει στην εισήγησή του ο εισηγητής Αρεοπαγίτης,  η νομοθεσία μας είναι απαγορευτική. Στην εισήγηση υπογραμμίζεται ότι τόσο το Σύνταγμα όσο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζουν το δικαίωμα σύναψης γάμου και οικογένειας και στα δύο φύλα, χωρίς όμως να παρέχουν άμεση λύση στο εάν οι μελλόνυμφοι μπορούν να είναι άτομα του ιδίου φύλου. Παραπέμπουν στην εθνική νομοθεσία όπου, κατά τον εισηγητή αρεοπαγίτη, η διαφορά φύλου θεωρείται σχεδόν καθολικά προϋπόθεση του υποστατού του γάμου.

Συνακόλουθα  ο εισηγητής προτείνει να απορριφθεί ως αβάσιμη η αίτηση με την οποία το ζευγάρι διεκδικεί να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου που κήρυξε άκυρο το γάμο, τονίζοντας ότι: Υπό το νομικό καθεστώς του Αστικού Κώδικα, θεωρείται αυτονόητη η διαφορετικότητα των φύλων των νεονύμφων. Η δε αναφορά των διατάξεων του Αστικού Κώδικα πλέον σε «μελλονύμφους» και «συζύγους» ουδόλως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έγινε για να καταδείξει ότι εφεξής αναγνωρίζει πολιτικό γάμο και μεταξύ ομοφύλων.

Η βούληση του νομοθέτη ενισχύεται και από το γεγονός ότι το πρόσφατο νομοθέτημα περί συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης αφορά αποκλειστικά ετερόφυλα ζευγάρια (το υπουργείο Δικαιοσύνης πάντως έχει εξαγγείλει την επέκταση και στα ομόφυλα ζευγάρια). Από το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ ουδόλως συνάγεται καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων, αφού και εκεί διακρίνονται τα δύο φύλα. Το ίδιο ισχύει και για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Τέλος, ο Αρεοπαγίτης εισηγητής επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή νομολογία κρίνει και τάσσεται μεν ρητώς υπέρ της διεύρυνσης της έννοιας της οικογένειας και μεταξύ ομοφύλων, δεν έχει αποφανθεί όμως ρητά περί του τρόπου που θα πραγματωθεί αυτή, δηλαδή με ποιο νομικό μόρφωμα, όπως λ.χ. του συμφώνου συμβίωσης ή άλλως.

Αρνητική η Εισήγηση για το Γάμο Μεταξύ Ομοφύλων

Να κριθεί ανυπόστατος ο πολιτικός γάμος που τέλεσαν δύο γυναίκες τον Ιούνιο 2006 στην Τήλο θα εισηγηθεί στο Α' Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ο αρεοπαγίτης Χαράλαμπος Μαχαίρας, με το σκεπτικό ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο τέλεσης γάμου μεταξύ ομοφύλων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο, δίνει την ευκαιρία στο Ανώτατο Δικαστήριο «να εγκαταλείψει την εσωστρέφεια στη νομολογία του και να προχωρήσει σε μια ερμηνεία της νομοθεσίας που θα είναι σύμφωνη με τα δεδομένα και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα ήθη και την κοινωνία», τονίζει ο δικηγόρος του ζευγαριού Βασίλης Χειρδάρης, σημειώνοντας ότι ο γάμος ομοφύλων επιτρέπεται ήδη σε δέκα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει στην εισήγησή του ο εισηγητής Αρεοπαγίτης,  η νομοθεσία μας είναι απαγορευτική. Στην εισήγηση υπογραμμίζεται ότι τόσο το Σύνταγμα όσο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζουν το δικαίωμα σύναψης γάμου και οικογένειας και στα δύο φύλα, χωρίς όμως να παρέχουν άμεση λύση στο εάν οι μελλόνυμφοι μπορούν να είναι άτομα του ιδίου φύλου. Παραπέμπουν στην εθνική νομοθεσία όπου, κατά τον εισηγητή αρεοπαγίτη, η διαφορά φύλου θεωρείται σχεδόν καθολικά προϋπόθεση του υποστατού του γάμου.

Συνακόλουθα  ο εισηγητής προτείνει να απορριφθεί ως αβάσιμη η αίτηση με την οποία το ζευγάρι διεκδικεί να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου που κήρυξε άκυρο το γάμο, τονίζοντας ότι: Υπό το νομικό καθεστώς του Αστικού Κώδικα, θεωρείται αυτονόητη η διαφορετικότητα των φύλων των νεονύμφων. Η δε αναφορά των διατάξεων του Αστικού Κώδικα πλέον σε «μελλονύμφους» και «συζύγους» ουδόλως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έγινε για να καταδείξει ότι εφεξής αναγνωρίζει πολιτικό γάμο και μεταξύ ομοφύλων.

Η βούληση του νομοθέτη ενισχύεται και από το γεγονός ότι το πρόσφατο νομοθέτημα περί συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης αφορά αποκλειστικά ετερόφυλα ζευγάρια (το υπουργείο Δικαιοσύνης πάντως έχει εξαγγείλει την επέκταση και στα ομόφυλα ζευγάρια). Από το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ ουδόλως συνάγεται καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων, αφού και εκεί διακρίνονται τα δύο φύλα. Το ίδιο ισχύει και για το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Τέλος, ο Αρεοπαγίτης εισηγητής επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή νομολογία κρίνει και τάσσεται μεν ρητώς υπέρ της διεύρυνσης της έννοιας της οικογένειας και μεταξύ ομοφύλων, δεν έχει αποφανθεί όμως ρητά περί του τρόπου που θα πραγματωθεί αυτή, δηλαδή με ποιο νομικό μόρφωμα, όπως λ.χ. του συμφώνου συμβίωσης ή άλλως.

Τα πιο διαβασμενα