12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Έξυπνη φορολογία

Πολύ ενδιαφέρουσα στην κατεύθυνση της φοροδιαφυγής της καθημερινότητας ακούγεται η πρόταση προς συζήτηση που τίθεται από την πλευρά στελεχών των ΑΝΕΛ. Συγκεκριμένα, προτείνεται σύμφωνα με το αμερικάνικο μοντέλο φορολογήσης η φορολογία εισοδήματος να ισολογίζεται με δαπάνες και να φορολογείται με άμεσο τρόπο η διαφορά. Αν, παραδείγματος χάριν, φορολογούμενος παρουσιάζει εισόδημα 20.000 € και ταυτόχρονα δαπάνες αντίστοιχα 20.000 € να μη φορολογείται επιπλέον.

Με τον τρόπο αυτό τα ποσά προς ελεύθερους επαγγελματίες, είτε πρόκειται για δικηγόρους και γιατρούς είτε για υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον πελάτη φορολογούμενο, οπότε ζητά την απόδειξη ή το τιμολόγιο υπηρεσιών για να μη φορολογηθεί ο ίδιος.

Έξυπνη φορολογία

Πολύ ενδιαφέρουσα στην κατεύθυνση της φοροδιαφυγής της καθημερινότητας ακούγεται η πρόταση προς συζήτηση που τίθεται από την πλευρά στελεχών των ΑΝΕΛ. Συγκεκριμένα, προτείνεται σύμφωνα με το αμερικάνικο μοντέλο φορολογήσης η φορολογία εισοδήματος να ισολογίζεται με δαπάνες και να φορολογείται με άμεσο τρόπο η διαφορά. Αν, παραδείγματος χάριν, φορολογούμενος παρουσιάζει εισόδημα 20.000 € και ταυτόχρονα δαπάνες αντίστοιχα 20.000 € να μη φορολογείται επιπλέον.

Με τον τρόπο αυτό τα ποσά προς ελεύθερους επαγγελματίες, είτε πρόκειται για δικηγόρους και γιατρούς είτε για υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τον πελάτη φορολογούμενο, οπότε ζητά την απόδειξη ή το τιμολόγιο υπηρεσιών για να μη φορολογηθεί ο ίδιος.

Τα πιο διαβασμενα