10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Οι Εφέτες Αποφεύγουν την Πάτρα

Το ζήτημα της έλλειψης δικαστών στο συγκεκριμένο δικαστήριο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εκδίκαση των υποθέσεων, δεδομένου μάλιστα ότι τα πινάκια είναι ιδιαίτερα φορτωμένα. Οι περισσότεροι δικαστές που προάγονται στο βαθμό του εφέτη αποφεύγουν να μετατεθούν στα δικαστήρια της Πάτρας λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. 

Το γεγονός αυτό είναι σε γνώση του προέδρου του Αρείου Πάγου τουλάχιστον εδώ και τρεις μήνες, χωρίς όμως επί της ουσίας να έχει ληφθεί κάποια πρωτοβουλία. Από την άλλη, είναι γνωστό στους νομικούς κύκλους της Πάτρας ότι μεγάλος αριθμός εφετών έχει λάβει μετάθεση για την Αιτωλοακαρνανία εξαιτίας της λειτουργίας Εφετείου στο Αγρίνιο. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλος αριθμός δικαστικών λειτουργών να απορροφηθεί εκεί.

Αποφάσεις για το  εν λόγω ζήτημα  αναμένονται τον Ιούνιο του 2015 κατά τις κρίσεις του Αρείου Πάγου και τις μεταθέσεις των δικαστικών λειτουργών.

Οι Εφέτες Αποφεύγουν την Πάτρα

Το ζήτημα της έλλειψης δικαστών στο συγκεκριμένο δικαστήριο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εκδίκαση των υποθέσεων, δεδομένου μάλιστα ότι τα πινάκια είναι ιδιαίτερα φορτωμένα. Οι περισσότεροι δικαστές που προάγονται στο βαθμό του εφέτη αποφεύγουν να μετατεθούν στα δικαστήρια της Πάτρας λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. 

Το γεγονός αυτό είναι σε γνώση του προέδρου του Αρείου Πάγου τουλάχιστον εδώ και τρεις μήνες, χωρίς όμως επί της ουσίας να έχει ληφθεί κάποια πρωτοβουλία. Από την άλλη, είναι γνωστό στους νομικούς κύκλους της Πάτρας ότι μεγάλος αριθμός εφετών έχει λάβει μετάθεση για την Αιτωλοακαρνανία εξαιτίας της λειτουργίας Εφετείου στο Αγρίνιο. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλος αριθμός δικαστικών λειτουργών να απορροφηθεί εκεί.

Αποφάσεις για το  εν λόγω ζήτημα  αναμένονται τον Ιούνιο του 2015 κατά τις κρίσεις του Αρείου Πάγου και τις μεταθέσεις των δικαστικών λειτουργών.

Τα πιο διαβασμενα