10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Μπλόκαρε το ΣτΕ την Πώληση του Αστέρα

Επικαλούμενο την απορρέουσα από το Σύνταγμα απαγόρευση λήψης μέτρων που επιδεινώνουν τους όρους διαβίωσης και υποβαθμίζουν το οικιστικό περιβάλλον, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε «όχι» στο σχέδιο ανάπλασης της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης στη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου.

Το Ε' Τμήμα με την υπ' αρ. 15/2015 γνωμοδότηση του έκρινε παράνομο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημόσιου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για έκταση 301.864,99 τ.μ. στην επίμαχη περιοχή, την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης.

«Αγκάθι» για τους δικαστές αποτέλεσε η πρόβλεψη για την ανέγερση μεγάλου αριθμού κατοικιών (έως 100), ύψους 7,5 μέτρων, σε δομημένες και αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά επιβάρυνση των ήδη επιτρεπόμενων χρήσεων (τουρισμού - αναψυχής) και μετατρέπει στο διηνεκές την ευαίσθητη περιοχή της χερσονήσου σε οικιστική περιοχή, με μικτές χρήσεις.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι έτσι επέρχεται επιδείνωση του υφιστάμενου φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, αποφάνθηκαν δε κατά πλειοψηφία ότι η επιδείνωση αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Μπλόκαρε το ΣτΕ την Πώληση του Αστέρα

Επικαλούμενο την απορρέουσα από το Σύνταγμα απαγόρευση λήψης μέτρων που επιδεινώνουν τους όρους διαβίωσης και υποβαθμίζουν το οικιστικό περιβάλλον, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε «όχι» στο σχέδιο ανάπλασης της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης στη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου.

Το Ε' Τμήμα με την υπ' αρ. 15/2015 γνωμοδότηση του έκρινε παράνομο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημόσιου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για έκταση 301.864,99 τ.μ. στην επίμαχη περιοχή, την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης.

«Αγκάθι» για τους δικαστές αποτέλεσε η πρόβλεψη για την ανέγερση μεγάλου αριθμού κατοικιών (έως 100), ύψους 7,5 μέτρων, σε δομημένες και αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά επιβάρυνση των ήδη επιτρεπόμενων χρήσεων (τουρισμού - αναψυχής) και μετατρέπει στο διηνεκές την ευαίσθητη περιοχή της χερσονήσου σε οικιστική περιοχή, με μικτές χρήσεις.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι έτσι επέρχεται επιδείνωση του υφιστάμενου φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, αποφάνθηκαν δε κατά πλειοψηφία ότι η επιδείνωση αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Τα πιο διαβασμενα