05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Σοβαρά τα Εμπόδια στην Πρόσβαση Πολιτών στη Δικαιοσύνη

Στις κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες που εκφράζονται στους νόμους και στον τρόπο νομοθέτησής τους αποδίδει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών την υπερβολική συσσώρευση υποθέσεων χαρακτηρίζοντας παράλληλα «επικίνδυνο αποπροσανατολισμό» τη μονομερή ενασχόληση με την ποσοτική απόδοση των δικαστηρίων.

Όπως τονίζει με ψήφισμά της η Ένωση, «η νομοθετική πρακτική της θέσπισης ολοένα περισσότερων εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια, καθώς και της συρρίκνωσης του δικαστικού ελέγχου, ιδίως επί διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν οικονομικά βάρη, με σκοπό την «επιτάχυνση» και την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού, καθιστούν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη δυσχερή, αναποτελεσματική και συχνά μάταιη».

Οι διοικητικοί δικαστές τέλος τονίζουν ότι «είναι απαραίτητη η εμπέδωση συνθηκών πραγματικής δικαστικής ανεξαρτησίας εντός των κόλπων της Δικαιοσύνης, που θα επιτρέψουν και θα εμπνεύσουν τον δικαστή να επιτελέσει το δύσκολο έργο του. Οι πανταχόθεν ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στους δικαστές για κορύφωση της ποσοτικής τους απόδοσης πέραν των ανθρώπινων ορίων τους και των ορίων ασφαλείας του δικαιοδοτικού συστήματος, καθώς και η εγκαθίδρυση συνθηκών ιεραρχικής υποταγής των δικαστών, υποσκάπτουν ευθέως τη δικαστική λειτουργία».

Σοβαρά τα Εμπόδια στην Πρόσβαση Πολιτών στη Δικαιοσύνη

Στις κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες που εκφράζονται στους νόμους και στον τρόπο νομοθέτησής τους αποδίδει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών την υπερβολική συσσώρευση υποθέσεων χαρακτηρίζοντας παράλληλα «επικίνδυνο αποπροσανατολισμό» τη μονομερή ενασχόληση με την ποσοτική απόδοση των δικαστηρίων.

Όπως τονίζει με ψήφισμά της η Ένωση, «η νομοθετική πρακτική της θέσπισης ολοένα περισσότερων εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια, καθώς και της συρρίκνωσης του δικαστικού ελέγχου, ιδίως επί διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν οικονομικά βάρη, με σκοπό την «επιτάχυνση» και την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού, καθιστούν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη δυσχερή, αναποτελεσματική και συχνά μάταιη».

Οι διοικητικοί δικαστές τέλος τονίζουν ότι «είναι απαραίτητη η εμπέδωση συνθηκών πραγματικής δικαστικής ανεξαρτησίας εντός των κόλπων της Δικαιοσύνης, που θα επιτρέψουν και θα εμπνεύσουν τον δικαστή να επιτελέσει το δύσκολο έργο του. Οι πανταχόθεν ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στους δικαστές για κορύφωση της ποσοτικής τους απόδοσης πέραν των ανθρώπινων ορίων τους και των ορίων ασφαλείας του δικαιοδοτικού συστήματος, καθώς και η εγκαθίδρυση συνθηκών ιεραρχικής υποταγής των δικαστών, υποσκάπτουν ευθέως τη δικαστική λειτουργία».

Τα πιο διαβασμενα