05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Συνταγματικός ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε  η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το σύστημα επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με την υπ’ αρ. 532/2015 απόφασή του. Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική πιλοτική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, ο ΦΑΠ δεν αντιβαίνει στις συνταγματικές επιταγές περί ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), ούτε στους κανόνες της ΕΣΔΑ.

Είχε προηγηθεί η προσφυγή φορολογούμενου, που ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012. Υπενθυμίζεται ότι πριν από πέντε χρόνια στον Νόμο 3842/2010 προβλέφθηκε ότι από το 2010 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης (532/2015) των ανώτατων δικαστών τονίζονται και τα εξής:

«Για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπόψη γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης, επιφάνεια ακινήτου κ.λπ.), ενώ προβλέπονται απαλλαγές από τον φόρο για μη εκμεταλλεύσιμα ακίνητα, αφορολόγητο ποσό μέχρι 200.000 ευρώ κλπ. Με τα δεδομένα αυτά, η επιβολή του ΦΑΠ «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη» να διαμορφώνει το φορολογικό σύστημα και να καθορίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διάφορων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων και επομένως δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις. Ακόμα, δεν υπάρχει φορολογική εξομοίωση του ψιλού κυρίου του ακινήτου με τον επικαρπωτή (όπως υποστηρίζει ο φορολογούμενος που προσέφυγε στο ΣτΕ). Και τούτο, διότι η φορολογική επιβάρυνση του ψιλού κυρίου με τον ΦΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη του επικαρπωτή».

Συνταγματικός ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε  η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το σύστημα επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με την υπ’ αρ. 532/2015 απόφασή του. Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική πιλοτική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, ο ΦΑΠ δεν αντιβαίνει στις συνταγματικές επιταγές περί ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), ούτε στους κανόνες της ΕΣΔΑ.

Είχε προηγηθεί η προσφυγή φορολογούμενου, που ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012. Υπενθυμίζεται ότι πριν από πέντε χρόνια στον Νόμο 3842/2010 προβλέφθηκε ότι από το 2010 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης (532/2015) των ανώτατων δικαστών τονίζονται και τα εξής:

«Για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπόψη γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης, επιφάνεια ακινήτου κ.λπ.), ενώ προβλέπονται απαλλαγές από τον φόρο για μη εκμεταλλεύσιμα ακίνητα, αφορολόγητο ποσό μέχρι 200.000 ευρώ κλπ. Με τα δεδομένα αυτά, η επιβολή του ΦΑΠ «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη» να διαμορφώνει το φορολογικό σύστημα και να καθορίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διάφορων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων και επομένως δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις. Ακόμα, δεν υπάρχει φορολογική εξομοίωση του ψιλού κυρίου του ακινήτου με τον επικαρπωτή (όπως υποστηρίζει ο φορολογούμενος που προσέφυγε στο ΣτΕ). Και τούτο, διότι η φορολογική επιβάρυνση του ψιλού κυρίου με τον ΦΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη του επικαρπωτή».

Τα πιο διαβασμενα