05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Προειδοποίηση Δικαστών για το «τέρας» της πολυνομίας

Η μονομερής ενασχόληση με την ποσοτική απόδοση των δικαστηρίων συνιστά επικίνδυνο αποπροσανατολισμό, σημειώνουν οι διοικητικοί δικαστές διατυπώνοντας σειρά προτάσεων για τον εξορθολογισμό του διοικητικού νόμου, την άρση περιορισμών πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και άλλα συναφή προβλήματα.

Παρουσία και του υπουργού Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο υψηλό φρόνημα και τον αλτρουισμό των δικαστικών λειτουργών και αναγνώρισε τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των συναντήσεών του με τους εκπροσώπους του κλάδου,  η ομιλία της επικεφαλής της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Ειρήνης Γιανναδάκη προκάλεσε αίσθηση. 

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ένωσης Διοικητικών Δικαστών αναφέρθηκε:

• Στη νόσο της εκκρεμοδικίας: Στο τέλος του 2014 «λίμναζαν» στα Διοικητικά Πρωτοδικεία 356.498 υποθέσεις (67.678 φορολογικές) και στα Εφετεία 47.593 (13.382 φορολογικές). Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, λόγω μνημονιακής υποχρέωσης για την κατά προτίμηση προσδιορισμό των φορολογικών υποθέσεων, υποθέσεις διαφορετικής φύσης εκκρεμούν δυστυχώς ήδη από το 2009.

• Στην έλλειψη προσωπικού και υποδομών: 395 είναι τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων, δηλαδή αναλογεί ένας γραμματέας για έξι δικαστές.

• Στο «τέρας» της πολυνομίας: Τους τελευταίους 30 μήνες ψηφίστηκαν έξι αμιγώς φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα και 17 νόμοι στους οποίους συμπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τις διατάξεις αυτές

εκδόθηκαν 111 υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Στην Ελλάδα πέρασαν από το 1975 (δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια) 250 φορολογικά νομοθετήματα την ώρα που στις ΗΠΑ από το 1775 (δηλαδή τα τελευταία 250 χρόνια) μόνον 10!

Ανάλογα προβλήματα έθεσαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας στον υπουργό, σε πρόσφατη συνάντησή τους. Κατέθεσαν υπόμνημα με προτεινόμενες λύσεις, όπως γενναία αποποινικοποίηση ήσσονος απαξίας πράξεων, ενίσχυση του θεσμού της ποινικής συνδιαλλαγής, περιορισμό καταχρηστικής άσκησης προσφυγών για επιτάχυνση ανακρίσεων, επέκταση της απευθείας εισαγωγής στο ακροατήριο κακουργημάτων κ.λπ.

 

Προειδοποίηση Δικαστών για το «τέρας» της πολυνομίας

Η μονομερής ενασχόληση με την ποσοτική απόδοση των δικαστηρίων συνιστά επικίνδυνο αποπροσανατολισμό, σημειώνουν οι διοικητικοί δικαστές διατυπώνοντας σειρά προτάσεων για τον εξορθολογισμό του διοικητικού νόμου, την άρση περιορισμών πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και άλλα συναφή προβλήματα.

Παρουσία και του υπουργού Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο υψηλό φρόνημα και τον αλτρουισμό των δικαστικών λειτουργών και αναγνώρισε τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των συναντήσεών του με τους εκπροσώπους του κλάδου,  η ομιλία της επικεφαλής της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Ειρήνης Γιανναδάκη προκάλεσε αίσθηση. 

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ένωσης Διοικητικών Δικαστών αναφέρθηκε:

• Στη νόσο της εκκρεμοδικίας: Στο τέλος του 2014 «λίμναζαν» στα Διοικητικά Πρωτοδικεία 356.498 υποθέσεις (67.678 φορολογικές) και στα Εφετεία 47.593 (13.382 φορολογικές). Στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, λόγω μνημονιακής υποχρέωσης για την κατά προτίμηση προσδιορισμό των φορολογικών υποθέσεων, υποθέσεις διαφορετικής φύσης εκκρεμούν δυστυχώς ήδη από το 2009.

• Στην έλλειψη προσωπικού και υποδομών: 395 είναι τα κενά των δικαστικών υπαλλήλων, δηλαδή αναλογεί ένας γραμματέας για έξι δικαστές.

• Στο «τέρας» της πολυνομίας: Τους τελευταίους 30 μήνες ψηφίστηκαν έξι αμιγώς φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα και 17 νόμοι στους οποίους συμπεριλήφθηκαν 71 νέες φορολογικές διατάξεις. Για τις διατάξεις αυτές

εκδόθηκαν 111 υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Στην Ελλάδα πέρασαν από το 1975 (δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια) 250 φορολογικά νομοθετήματα την ώρα που στις ΗΠΑ από το 1775 (δηλαδή τα τελευταία 250 χρόνια) μόνον 10!

Ανάλογα προβλήματα έθεσαν και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας στον υπουργό, σε πρόσφατη συνάντησή τους. Κατέθεσαν υπόμνημα με προτεινόμενες λύσεις, όπως γενναία αποποινικοποίηση ήσσονος απαξίας πράξεων, ενίσχυση του θεσμού της ποινικής συνδιαλλαγής, περιορισμό καταχρηστικής άσκησης προσφυγών για επιτάχυνση ανακρίσεων, επέκταση της απευθείας εισαγωγής στο ακροατήριο κακουργημάτων κ.λπ.

 

Τα πιο διαβασμενα