02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Προσφυγή για το ΕΕΤΗΔΕ

Το αρχικό «χαράτσι που πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) τη διετία 2011-12 ζητεί η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε στον Άρειο Πάγο. Η παρέμβαση έγινε υπέρ των Ενώσεων Καταναλωτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του ΕΕΤΗΔΕ και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δίκη στην πλήρη Ολομέλεια ΑΠ στις 23-4-15, μετά από απόφαση του Δ' τμήματος ΑΠ, που έκρινε το «χαράτσι» αντισυνταγματικό με οριακή πλειοψηφία (3-2).

Προσφυγή για το ΕΕΤΗΔΕ

Το αρχικό «χαράτσι που πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) τη διετία 2011-12 ζητεί η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε στον Άρειο Πάγο. Η παρέμβαση έγινε υπέρ των Ενώσεων Καταναλωτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του ΕΕΤΗΔΕ και η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δίκη στην πλήρη Ολομέλεια ΑΠ στις 23-4-15, μετά από απόφαση του Δ' τμήματος ΑΠ, που έκρινε το «χαράτσι» αντισυνταγματικό με οριακή πλειοψηφία (3-2).

Τα πιο διαβασμενα