02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
«Βόμβα» ΣτΕ για Εκπαιδευτικούς

Στον αέρα ως αντισυνταγματικό το σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών του νόμου 3848/2010, το οποίο καθόριζε σε ποσοστό 60% τους διορισμούς από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τους πίνακες των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική υπηρεσία, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποφάνθηκε ότι ο επίμαχος αναλογικός διορισμός εκπαιδευτικών παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 και 105 του Συντάγματος) και με την υπ' αρ. 527/2015 απόφασή του παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.   Το τελευταίο είχε άλλωστε ανοίξει ήδητο δρόμο, ώστε το επίμαχο θέμα να επιλυθεί από το ανώτατο δικαστήριο, αποστέλλοντας με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης προδικαστικά ερωτήματα για τη συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώθηκε το 2010 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Την προσφυγή είχαν καταθέσει 85 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι είχαν πετύχει σε διαγωνισμό πρόσληψης του 2008, ωστόσο λόγω του επίμαχου νόμου έμειναν αδιόριστοι.

«Βόμβα» ΣτΕ για Εκπαιδευτικούς

Στον αέρα ως αντισυνταγματικό το σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών του νόμου 3848/2010, το οποίο καθόριζε σε ποσοστό 60% τους διορισμούς από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τους πίνακες των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική υπηρεσία, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποφάνθηκε ότι ο επίμαχος αναλογικός διορισμός εκπαιδευτικών παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 και 105 του Συντάγματος) και με την υπ' αρ. 527/2015 απόφασή του παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.   Το τελευταίο είχε άλλωστε ανοίξει ήδητο δρόμο, ώστε το επίμαχο θέμα να επιλυθεί από το ανώτατο δικαστήριο, αποστέλλοντας με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης προδικαστικά ερωτήματα για τη συνταγματικότητα ή μη του νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώθηκε το 2010 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Την προσφυγή είχαν καταθέσει 85 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι είχαν πετύχει σε διαγωνισμό πρόσληψης του 2008, ωστόσο λόγω του επίμαχου νόμου έμειναν αδιόριστοι.

Τα πιο διαβασμενα