13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Κατοχυρώστε τα εμπορικά σας σήματα στην Ευρώπη μέσω του EUIPO!
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuropeanUnionIntellectualPropertyOffice -EUIPO) διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα της ΕΕ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τα εθνικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του εκάστοτε κράτους και συνδέονται με τα διεθνή συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης, το EUIPO είναι υπεύθυνο για το Παρατηρητήριο της ΕΕ και φροντίζει να εξετάσει κάθε παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που εντοπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κατοχυρωμένα σήματα.
 
Το EUIPO είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ σε απόλυτη διασύνδεση και στενή συνεργασία με τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ. Κάθε χρόνο λαμβάνει χιλιάδες αιτήσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων και αυτό διότι η κατοχύρωση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας είναι πλέον υψίστης σημασίας για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και τζίρου.
Η άμεση κατοχύρωση των δικαιωμάτων αποφέρει προστιθέμενη αξία σε σας και την επιχείρησή σας! Τις τελευταίες μέρες, όμως, η πλατφόρμα του EUIPO φαίνεται να μπλοκάρει τις περισσότερες ελληνικές IP μετά την μεγάλη ηλεκτρονική επίθεση που δέχθηκε το Βέλγιο στις αρχές Μαΐου, εμποδίζοντας αναπόφευκτα όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να επιδιώξουν άμεσα να κατοχυρώσουν τα εμπορικά τους σήματα και να τρέξουν αποτελεσματικά τις οικονομικές τους δραστηριότητες με ασφάλεια και κέρδος!
 
Η NEWLAW έχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαδικασία αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και αρκετές επιχειρήσεις – πελάτες εν αναμονή της κατοχύρωσης των σημάτων τους επικοινώνησε με τα κεντρικά γραφεία της EUIPO και είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει άμεσα και αποτελεσματικά, ξεπερνώντας τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας που σχετίζονται με μπλοκαρισμένες IP και καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στους χρήστες του διαδικτύου από την Ελλάδα μετά την μεγάλη ηλεκτρονική επίθεση που δέχθηκε το Βέλγιο στις αρχές Μαΐου!
 
Απευθυνθείτε άμεσα στη NEWLAW για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και να εξασφαλίσετε την αξία της επιχείρησης σας, μην επιτρέποντας σε κανέναν να την εκμεταλλευτεί!
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 551 501
Κατοχυρώστε τα εμπορικά σας σήματα στην Ευρώπη μέσω του EUIPO!
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuropeanUnionIntellectualPropertyOffice -EUIPO) διαχειρίζεται τα δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα της ΕΕ, που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τα εθνικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του εκάστοτε κράτους και συνδέονται με τα διεθνή συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης, το EUIPO είναι υπεύθυνο για το Παρατηρητήριο της ΕΕ και φροντίζει να εξετάσει κάθε παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που εντοπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κατοχυρωμένα σήματα.
 
Το EUIPO είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ σε απόλυτη διασύνδεση και στενή συνεργασία με τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ. Κάθε χρόνο λαμβάνει χιλιάδες αιτήσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων και αυτό διότι η κατοχύρωση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας είναι πλέον υψίστης σημασίας για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και τζίρου.
Η άμεση κατοχύρωση των δικαιωμάτων αποφέρει προστιθέμενη αξία σε σας και την επιχείρησή σας! Τις τελευταίες μέρες, όμως, η πλατφόρμα του EUIPO φαίνεται να μπλοκάρει τις περισσότερες ελληνικές IP μετά την μεγάλη ηλεκτρονική επίθεση που δέχθηκε το Βέλγιο στις αρχές Μαΐου, εμποδίζοντας αναπόφευκτα όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να επιδιώξουν άμεσα να κατοχυρώσουν τα εμπορικά τους σήματα και να τρέξουν αποτελεσματικά τις οικονομικές τους δραστηριότητες με ασφάλεια και κέρδος!
 
Η NEWLAW έχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαδικασία αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και αρκετές επιχειρήσεις – πελάτες εν αναμονή της κατοχύρωσης των σημάτων τους επικοινώνησε με τα κεντρικά γραφεία της EUIPO και είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει άμεσα και αποτελεσματικά, ξεπερνώντας τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας που σχετίζονται με μπλοκαρισμένες IP και καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στους χρήστες του διαδικτύου από την Ελλάδα μετά την μεγάλη ηλεκτρονική επίθεση που δέχθηκε το Βέλγιο στις αρχές Μαΐου!
 
Απευθυνθείτε άμεσα στη NEWLAW για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και να εξασφαλίσετε την αξία της επιχείρησης σας, μην επιτρέποντας σε κανέναν να την εκμεταλλευτεί!
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 551 501
Τα πιο διαβασμενα