01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ομιλία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη

 

Αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας το γεγονός ότι ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης, διευθύνων εταίρος της NEWLAW, έδωσε ομιλία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με τίτλο: «Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: η αλληλεξάρτηση μεταξύ της πειθαρχικής αρμοδιότητας του ΔΠΔ και της εθνικής δικαιοδοσίας του συμβούλου».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της ομιλίας του πατώντας εδώ!

 

Ομιλία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη

 

Αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας το γεγονός ότι ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης, διευθύνων εταίρος της NEWLAW, έδωσε ομιλία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με τίτλο: «Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: η αλληλεξάρτηση μεταξύ της πειθαρχικής αρμοδιότητας του ΔΠΔ και της εθνικής δικαιοδοσίας του συμβούλου».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της ομιλίας του πατώντας εδώ!

 

Τα πιο διαβασμενα