15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Τριπλή Διάκριση: Ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης εκλέχθηκε Μέλος του ΔΣ, Αντιπρόεδρος για τα Θύματα και Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

 

Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και των αρχαιρεσίων που ακολούθησαν ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης, διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW, εκλέχθηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICCBA), ως Αντιπρόεδρος για τα Θύματα (από κοινού με την δικηγόρο Μέγκαν Χερστ) και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Τα παραπάνω συνιστούν μια τριπλή διάκριση που πρώτη φορά επιτυγχάνονται από Έλληνα δικηγόρο.

Στη NEWLAW είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι γι' αυτό!

Τριπλή Διάκριση: Ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης εκλέχθηκε Μέλος του ΔΣ, Αντιπρόεδρος για τα Θύματα και Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

 

Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και των αρχαιρεσίων που ακολούθησαν ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης, διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW, εκλέχθηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICCBA), ως Αντιπρόεδρος για τα Θύματα (από κοινού με την δικηγόρο Μέγκαν Χερστ) και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Τα παραπάνω συνιστούν μια τριπλή διάκριση που πρώτη φορά επιτυγχάνονται από Έλληνα δικηγόρο.

Στη NEWLAW είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι γι' αυτό!

Τα πιο διαβασμενα