20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Πρόταση Ίδρυσης Διαδικτυακού Δικαστηρίου

Το δικαστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να υποστεί ριζική αναμόρφωση, συμβαδίζοντας με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής, με την δημιουργία ενός διαδικτυακού δικαστηρίου, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και θα επιλύει διαφορές ύψους έως 25.000 λίρες.

Η πρόταση έγινε από το αρμόδιο Συμβούλιο Εποπτείας των πολιτικών δικαστηρίων. Με μια ρηξικέλευθη πρόταση που προβλέπει δικαστήρια μέσω διαδικτύου, κατά κύριο λόγο άνευ δικηγόρων, το συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής επίλυσης διαφορών, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι υπάρχουσες υπηρεσίες, όπως είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης διαφωνιών του Ebay και ο τρόπος λειτουργίας του Cybersettle, μιας ιστοσελίδας που ασχολείται με την διαδικτυακή επίλυση διαφορών, προσφέρουν λύσεις που αξίζει να μελετηθούν.

Στο μοντέλο διαδικτυακής επίλυσης διαφορών που αναλύεται στη μελέτη του Συμβουλίου, προβλέπεται η υλοποίηση μιας διαδικασίας σε τρία στάδια:
α) μια πρώτη αξιολόγηση μέσω διαδραστικών υπηρεσιών και πληροφοριών,
β)
στη συνέχεια διαπραγμάτευση με τη μεσολάβηση διαδικτυακών «διαμεσολαβητών» και
γ) τελικά, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, επίλυση της διαφοράς από έναν εκπαιδευμένο δικαστή.

Μόνον ο δικαστής απαιτείται να είναι νομικά καταρτισμένος, και αν κριθεί απαραίτητο, στο τελευταίο στάδιο μπορεί να υπάρξει και τηλεφωνική συζήτηση. Οι αποφάσεις του δικαστή θα είναι το ίδιο δεσμευτικές με οποιουδήποτε άλλου, συμβατικού δικαστηρίου.

Για την υλοποίηση της μελέτης απαιτείται ωστόσο ένα σημαντικό μέρος των 75 εκατομμυρίων λιρών που δαπανά κάθε χρόνο το βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας των δικαστηρίων ώστε να ξεκινήσει πιλοτικά το πρόγραμμα μέσα στο τρέχον έτος.

Πηγή: Lawnet.gr

Πρόταση Ίδρυσης Διαδικτυακού Δικαστηρίου

Το δικαστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να υποστεί ριζική αναμόρφωση, συμβαδίζοντας με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής, με την δημιουργία ενός διαδικτυακού δικαστηρίου, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και θα επιλύει διαφορές ύψους έως 25.000 λίρες.

Η πρόταση έγινε από το αρμόδιο Συμβούλιο Εποπτείας των πολιτικών δικαστηρίων. Με μια ρηξικέλευθη πρόταση που προβλέπει δικαστήρια μέσω διαδικτύου, κατά κύριο λόγο άνευ δικηγόρων, το συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής επίλυσης διαφορών, μέσα στα επόμενα δυο χρόνια.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι υπάρχουσες υπηρεσίες, όπως είναι η διαδικασία διαπραγμάτευσης διαφωνιών του Ebay και ο τρόπος λειτουργίας του Cybersettle, μιας ιστοσελίδας που ασχολείται με την διαδικτυακή επίλυση διαφορών, προσφέρουν λύσεις που αξίζει να μελετηθούν.

Στο μοντέλο διαδικτυακής επίλυσης διαφορών που αναλύεται στη μελέτη του Συμβουλίου, προβλέπεται η υλοποίηση μιας διαδικασίας σε τρία στάδια:
α) μια πρώτη αξιολόγηση μέσω διαδραστικών υπηρεσιών και πληροφοριών,
β)
στη συνέχεια διαπραγμάτευση με τη μεσολάβηση διαδικτυακών «διαμεσολαβητών» και
γ) τελικά, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, επίλυση της διαφοράς από έναν εκπαιδευμένο δικαστή.

Μόνον ο δικαστής απαιτείται να είναι νομικά καταρτισμένος, και αν κριθεί απαραίτητο, στο τελευταίο στάδιο μπορεί να υπάρξει και τηλεφωνική συζήτηση. Οι αποφάσεις του δικαστή θα είναι το ίδιο δεσμευτικές με οποιουδήποτε άλλου, συμβατικού δικαστηρίου.

Για την υλοποίηση της μελέτης απαιτείται ωστόσο ένα σημαντικό μέρος των 75 εκατομμυρίων λιρών που δαπανά κάθε χρόνο το βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας των δικαστηρίων ώστε να ξεκινήσει πιλοτικά το πρόγραμμα μέσα στο τρέχον έτος.

Πηγή: Lawnet.gr

Τα πιο διαβασμενα