30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης εκλέχθηκε Αναπληρωματικό Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

 

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) ανακοίνωσε στις 30 Ιανουαρίου 2019 τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν ως μέλη της Τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής του, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Μετά την καταμέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων ο K. Van Der Voort από την Ολλανδία και ο N. Hampton από τη Νέα Ζηλανδία καταλαμβάνουν τις δύο (2) θέσεις των μόνιμων μελών, ενώ ο κ. Β. Τσιλώνης εκλέχθηκε στη θέση του αναπληρωματικού μέλους για την τετραετία Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2022.

Ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης εκλέχθηκε Αναπληρωματικό Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

 

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) ανακοίνωσε στις 30 Ιανουαρίου 2019 τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν ως μέλη της Τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής του, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Μετά την καταμέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων ο K. Van Der Voort από την Ολλανδία και ο N. Hampton από τη Νέα Ζηλανδία καταλαμβάνουν τις δύο (2) θέσεις των μόνιμων μελών, ενώ ο κ. Β. Τσιλώνης εκλέχθηκε στη θέση του αναπληρωματικού μέλους για την τετραετία Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2022.

Τα πιο διαβασμενα