16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Νέα Επιτυχία της NEWLAW: Ολική Διαγραφή Χρέους 124.000 ευρώ σε Υπόθεση του Νόμου Κατσέλη (ΕιρΦλωρ 44/2018)

 

Στις μεγάλες επιτυχίες της δικηγορικής εταιρίας «Τσιλώνης – Βογιατζόγλου» («NEWLAW») σε υποθέσεις του Ν. 3869/2010 ήρθε να προστεθεί η σπουδαία υπ’ αρ. 44/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας, που για πρώτη φορά στα χρονικά της εφαρμογής του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προχώρησε σε ολική διαγραφή των οφειλών των αιτούμενων, συνολικού ύψους 124.000 ευρώ. Σημειώνεται πως οι αιτούμενοι οφειλέτες απευθύνθηκαν στη NEWLAW μετά από πρώτη αποτυχημένη αίτηση υπαγωγής τους στο Ν. 3869/2010 το 2013, η οποία είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους. 

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό ότι δεν διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης της ήδη κακής οικονομικής κατάστασης που επικαλέστηκαν και απέδειξαν οι αιτούμενοι, καθώς η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας τους σε συνδυασμό με τον ισχυρό κλονισμό της υγείας ενός εξ αυτών, δημιουργεί πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των μηνιαίων δαπανών τους. Το Δικαστήριο μάλιστα διαπίστωσε ότι «τα παραπάνω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε σκέψη για προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 Ν 3869/2010 (τριετία)» και «…η κύρια κατοικία του (οφειλέτη) θα πρέπει να εξαιρεθεί χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεωθεί να ικανοποιήσει τους καθ’ ων με την καταβολή χρηματικού ποσού κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010».

Επιτεύχθηκε με αυτόν τον τρόπο πλήρης απαλλαγή του αιτούμενου και της συζύγου του από τα χρέη, αφού το Δικαστήριο όρισε τελικά μηδενικές καταβολές τόσο για το χρονικό διάστημα των τριών ετών που ακολουθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης (αρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010) όσο και για το χρόνο μέσα στον οποίο θα γινόταν η αποπληρωμή των δανείων που αφορούν την κύρια κατοικία (αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Η δε οριστική αυτή απόφαση του Δικαστηρίου ήρθε ως συνέχεια του γεγονότος ότι είχαν επιβληθεί εξαρχής μηδενικές καταβολές στο στάδιο της προσωρινής διαταγής, οι οποίες και διατηρήθηκαν με την πρώτη μη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου και αισίως με την υπ’ αρ. 44/2018 οριστική απόφαση. Ουσιαστικά, με τις παραδοχές αυτές, το Δικαστήριο προχώρησε σε μία ρηξικέλευθη διακήρυξη, απόλυτα συνάδουσα με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του Ν. 3869/2010 για την προστασία του οφειλέτη: εφόσον οι συνθήκες διαβίωσης του οφειλέτη το επιβάλλουν, δεν αποκλείεται η ολοσχερής διαγραφή των χρεών του. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας μνημονεύοντας στο σκεπτικό της τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Συντάγματος για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, επισημαίνει πως το Σύνταγμα θέτει ως όριο τη διατήρηση εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια. Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση, «…εάν το δικαστήριο στερήσει αυτή τη δυνατότητα στους αιτούντες, τότε προκρίνει έναντι της αξίας του ανθρώπου, την ικανοποίηση περιουσιακών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με την ως άνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία του».

Εν κατακλείδι, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας συνιστά κορυφαίο δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας, πλην όμως εμπεριστατωμένης στάθμισης των αντιτιθέμενων συμφερόντων των διαδίκων. Η δε αυτή ευαισθησία και επιείκεια εκκινεί εξαρχής από τον ορισμό μηδενικών καταβολών στο στάδιο της προσωρινής διαταγής, συνεχίζεται με τον ορισμό μηδενικών καταβολών στην υπ’ αρ. 26/2017 πρώτη – μη οριστική απόφαση και τελειώνει με τον ορισμό μηδενικών καταβολών για τρία έτη με παράλληλη μη καταβολή ποσών προς ικανοποίηση των ενέγγυων δανειστών κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τον επιστημονικό σχολιασμό της εδώ.

Η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24), διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του Ν. 3869/2010. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας για υποθέσεις που αφορούν το νόμο Κατσέλη στo τηλέφωνο 2310 551 501.

 

Νέα Επιτυχία της NEWLAW: Ολική Διαγραφή Χρέους 124.000 ευρώ σε Υπόθεση του Νόμου Κατσέλη (ΕιρΦλωρ 44/2018)

 

Στις μεγάλες επιτυχίες της δικηγορικής εταιρίας «Τσιλώνης – Βογιατζόγλου» («NEWLAW») σε υποθέσεις του Ν. 3869/2010 ήρθε να προστεθεί η σπουδαία υπ’ αρ. 44/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας, που για πρώτη φορά στα χρονικά της εφαρμογής του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προχώρησε σε ολική διαγραφή των οφειλών των αιτούμενων, συνολικού ύψους 124.000 ευρώ. Σημειώνεται πως οι αιτούμενοι οφειλέτες απευθύνθηκαν στη NEWLAW μετά από πρώτη αποτυχημένη αίτηση υπαγωγής τους στο Ν. 3869/2010 το 2013, η οποία είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους. 

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό ότι δεν διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης της ήδη κακής οικονομικής κατάστασης που επικαλέστηκαν και απέδειξαν οι αιτούμενοι, καθώς η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας τους σε συνδυασμό με τον ισχυρό κλονισμό της υγείας ενός εξ αυτών, δημιουργεί πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης των μηνιαίων δαπανών τους. Το Δικαστήριο μάλιστα διαπίστωσε ότι «τα παραπάνω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε σκέψη για προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 Ν 3869/2010 (τριετία)» και «…η κύρια κατοικία του (οφειλέτη) θα πρέπει να εξαιρεθεί χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεωθεί να ικανοποιήσει τους καθ’ ων με την καταβολή χρηματικού ποσού κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010».

Επιτεύχθηκε με αυτόν τον τρόπο πλήρης απαλλαγή του αιτούμενου και της συζύγου του από τα χρέη, αφού το Δικαστήριο όρισε τελικά μηδενικές καταβολές τόσο για το χρονικό διάστημα των τριών ετών που ακολουθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης (αρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010) όσο και για το χρόνο μέσα στον οποίο θα γινόταν η αποπληρωμή των δανείων που αφορούν την κύρια κατοικία (αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Η δε οριστική αυτή απόφαση του Δικαστηρίου ήρθε ως συνέχεια του γεγονότος ότι είχαν επιβληθεί εξαρχής μηδενικές καταβολές στο στάδιο της προσωρινής διαταγής, οι οποίες και διατηρήθηκαν με την πρώτη μη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου και αισίως με την υπ’ αρ. 44/2018 οριστική απόφαση. Ουσιαστικά, με τις παραδοχές αυτές, το Δικαστήριο προχώρησε σε μία ρηξικέλευθη διακήρυξη, απόλυτα συνάδουσα με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς του Ν. 3869/2010 για την προστασία του οφειλέτη: εφόσον οι συνθήκες διαβίωσης του οφειλέτη το επιβάλλουν, δεν αποκλείεται η ολοσχερής διαγραφή των χρεών του. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας μνημονεύοντας στο σκεπτικό της τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Συντάγματος για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, επισημαίνει πως το Σύνταγμα θέτει ως όριο τη διατήρηση εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια. Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση, «…εάν το δικαστήριο στερήσει αυτή τη δυνατότητα στους αιτούντες, τότε προκρίνει έναντι της αξίας του ανθρώπου, την ικανοποίηση περιουσιακών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με την ως άνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία του».

Εν κατακλείδι, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας συνιστά κορυφαίο δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας, πλην όμως εμπεριστατωμένης στάθμισης των αντιτιθέμενων συμφερόντων των διαδίκων. Η δε αυτή ευαισθησία και επιείκεια εκκινεί εξαρχής από τον ορισμό μηδενικών καταβολών στο στάδιο της προσωρινής διαταγής, συνεχίζεται με τον ορισμό μηδενικών καταβολών στην υπ’ αρ. 26/2017 πρώτη – μη οριστική απόφαση και τελειώνει με τον ορισμό μηδενικών καταβολών για τρία έτη με παράλληλη μη καταβολή ποσών προς ικανοποίηση των ενέγγυων δανειστών κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τον επιστημονικό σχολιασμό της εδώ.

Η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24), διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του Ν. 3869/2010. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας για υποθέσεις που αφορούν το νόμο Κατσέλη στo τηλέφωνο 2310 551 501.

 

Τα πιο διαβασμενα