21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Δηλώσεις του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη στη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

 

 

Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», στο τεύχος που κυκλοφόρησε την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 (σελίδα 31) φιλοξένησε σε ρεπορτάζ του Θεολόγου Ηλιού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb δήλωση του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη, δικηγόρου και ιδρυτικού μέλους της δικηγορικής εταιρίας Τσιλώνης – Βογιατζόγλου (NEWLAW), σχετικά με ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η συμπεριληφθείσα δήλωση είναι η κάτωθι:

 «Πλέον ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου πρέπει μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο να κάνει τη δήλωση των μισθωμάτων στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου έτους» εξηγεί ο Βίκτωρ Τσιλώνης, δικηγόρος της δικηγορικής εταιρίας «Τσιλώνης – Βογιατζόγλου», που ειδικεύεται σε ζητήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ο κ. Τσιλώνης υπογραμμίζει πως αν δεν υπάρχει προσοχή, μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ. «Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης που δεν είναι εύκολο κάποιος να τις βρει. Παραδείγματος χάρη, το 2016 έλεγαν ότι κάθε ακίνητο θα έχει έναν κωδικό, μετά όμως με διαφορετικές ρυθμίσεις αυτό που ισχύει είναι ότι αν θέλει κάποιος να νοικιάσει το ακίνητο του σε δύο ενοικιαστές ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει δύο κωδικούς. Θέλει προσοχή το συγκεκριμένο ζήτημα».

Σε συνέχεια της ως άνω δήλωσης, ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης συμπληρώνει…

«Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση, ο περιορισμός των 90 ημερών ως ανώτατο όριο βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν ίσχυσε ποτέ, αφού κυρίαρχο ήταν το εισοδηματικό κριτήριο των 12.000€». Επομένως στην περίπτωση, λόγου χάριν που κάποιος νοίκιαζε ένα διαμέρισμα μέσω Airbnb για 60 ευρώ την ημέρα θα μπορούσε βάσει των προγενέστερων ρυθμίσεων να το νοικιάζει βραχυχρόνια για 200 ημέρες (200 ημέρες x 60€ = 12.000€). Όμως σήμερα κι αυτό το κριτήριο έχει παγώσει μέχρι νεωτέρας και μπορεί να επανέλθει σε όλη την Ελλάδα ή σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές εάν και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την εκάστοτε κυβέρνηση, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων υπουργείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.  4472/2017».

Στόχος της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW είναι να παρέχει αξιόπιστες νομικές συμβουλές σε όσους ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας διαμονής, προκειμένου να αποφύγουν την κατάπτωση προστίμων εις βάρος τους σε πιθανό έλεγχο.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων των ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής έχει αλλάξει άρδην μετά τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής και η πιθανότητα ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να υποπέσει σε σφάλμα στην προσπάθειά του να συμμορφωθεί με τις νέες διατάξεις καθίσταται αρκούντος πιθανή.

Ποιος μπορεί να είναι Διαχειριστής; Πως αποκτάται ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου ανάλογα με το ποιος είναι ο Διαχειριστής αυτού; Τι ισχύει με τις δηλώσεις που αφορούν εκμισθώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προ της θέσης σε λειτουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής; Ποιες οι υποχρεώσεις κάποιου που εκμισθώνει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας διαμονής δύο ακίνητα ή ένα ακίνητο σε δύο πλατφόρμες;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που ανακύπτουν σε μια πρώτη περιήγηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, όπου θα εισέλθει κάποιος προκειμένου να καταχωρίσει το ακίνητο που επιθυμεί να εκμισθώσει ή εκμισθώνει ήδη μέσω της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24), δεσμεύεται να δώσει απαντήσεις σε οποιαδήποτε απορία σχετικά με ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων και να παρέχει νομικές συμβουλές, ώστε τέτοιου είδους δραστηριότητες να γίνονται σύννομα. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας για υποθέσεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο τηλέφωνο 2310 551 501.

 

Δηλώσεις του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη στη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

 

 

Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», στο τεύχος που κυκλοφόρησε την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 (σελίδα 31) φιλοξένησε σε ρεπορτάζ του Θεολόγου Ηλιού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb δήλωση του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη, δικηγόρου και ιδρυτικού μέλους της δικηγορικής εταιρίας Τσιλώνης – Βογιατζόγλου (NEWLAW), σχετικά με ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η συμπεριληφθείσα δήλωση είναι η κάτωθι:

 «Πλέον ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου πρέπει μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο να κάνει τη δήλωση των μισθωμάτων στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου έτους» εξηγεί ο Βίκτωρ Τσιλώνης, δικηγόρος της δικηγορικής εταιρίας «Τσιλώνης – Βογιατζόγλου», που ειδικεύεται σε ζητήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ο κ. Τσιλώνης υπογραμμίζει πως αν δεν υπάρχει προσοχή, μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ. «Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης που δεν είναι εύκολο κάποιος να τις βρει. Παραδείγματος χάρη, το 2016 έλεγαν ότι κάθε ακίνητο θα έχει έναν κωδικό, μετά όμως με διαφορετικές ρυθμίσεις αυτό που ισχύει είναι ότι αν θέλει κάποιος να νοικιάσει το ακίνητο του σε δύο ενοικιαστές ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει δύο κωδικούς. Θέλει προσοχή το συγκεκριμένο ζήτημα».

Σε συνέχεια της ως άνω δήλωσης, ο Δρ Βίκτωρ Τσιλώνης συμπληρώνει…

«Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση, ο περιορισμός των 90 ημερών ως ανώτατο όριο βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν ίσχυσε ποτέ, αφού κυρίαρχο ήταν το εισοδηματικό κριτήριο των 12.000€». Επομένως στην περίπτωση, λόγου χάριν που κάποιος νοίκιαζε ένα διαμέρισμα μέσω Airbnb για 60 ευρώ την ημέρα θα μπορούσε βάσει των προγενέστερων ρυθμίσεων να το νοικιάζει βραχυχρόνια για 200 ημέρες (200 ημέρες x 60€ = 12.000€). Όμως σήμερα κι αυτό το κριτήριο έχει παγώσει μέχρι νεωτέρας και μπορεί να επανέλθει σε όλη την Ελλάδα ή σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές εάν και εφόσον κριθεί σκόπιμο από την εκάστοτε κυβέρνηση, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων υπουργείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.  4472/2017».

Στόχος της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW είναι να παρέχει αξιόπιστες νομικές συμβουλές σε όσους ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας διαμονής, προκειμένου να αποφύγουν την κατάπτωση προστίμων εις βάρος τους σε πιθανό έλεγχο.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων των ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής έχει αλλάξει άρδην μετά τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής και η πιθανότητα ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να υποπέσει σε σφάλμα στην προσπάθειά του να συμμορφωθεί με τις νέες διατάξεις καθίσταται αρκούντος πιθανή.

Ποιος μπορεί να είναι Διαχειριστής; Πως αποκτάται ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου ανάλογα με το ποιος είναι ο Διαχειριστής αυτού; Τι ισχύει με τις δηλώσεις που αφορούν εκμισθώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν προ της θέσης σε λειτουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής; Ποιες οι υποχρεώσεις κάποιου που εκμισθώνει μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας διαμονής δύο ακίνητα ή ένα ακίνητο σε δύο πλατφόρμες;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που ανακύπτουν σε μια πρώτη περιήγηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, όπου θα εισέλθει κάποιος προκειμένου να καταχωρίσει το ακίνητο που επιθυμεί να εκμισθώσει ή εκμισθώνει ήδη μέσω της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24), δεσμεύεται να δώσει απαντήσεις σε οποιαδήποτε απορία σχετικά με ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων και να παρέχει νομικές συμβουλές, ώστε τέτοιου είδους δραστηριότητες να γίνονται σύννομα. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας για υποθέσεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο τηλέφωνο 2310 551 501.

 

Τα πιο διαβασμενα