06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Πλήθος νέων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φέρνει η πρώτη Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 2018

 

Μετά το πέρας του Αυγούστου 2018, κατά τον οποίο δεν δύναται να λάβουν χώρα πλειστηριασμοί ακινήτων (αρ. 998 παρ. 2 ΚΠολΔ), οι πλειστηριασμοί επανέρχονται πλέον δυναμικά και πάλι στο προσκήνιο. Ήδη περισσότεροι των πεντακοσίων αναρτημένοι πλειστηριασμοί σηκώνουν την αυλαία την πρώτη ημέρα της επιστροφής τους σ’ αυτούς. Μάλιστα, βάσει των ήδη προγραμματισμένων πλειστηριασμών υπολογίζεται ότι αυτοί θα φτάσουν τους 7.000-8.000 μέχρι το τέλος του 2018.

Από την έναρξη λειτουργίας της e-Auction, της πλατφόρμας μέσω της οποίας διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, στις 21 Φεβρουαρίου μέχρι την αναστολή του Αυγούστου έχουν αναρτηθεί συνολικά 14.500 και έχουν ολοκληρωθεί 7.500 πλειστηριασμοί. Από αυτούς το κηρύχθηκαν  ως γόνιμοι οι 4.500, ποσοστό δηλαδή που ανέρχεται στο 60%.

Η ρήση «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» δεν επαληθεύθηκε, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται είναι πιθανότερο να καταλήξουν στις τράπεζες, καθώς λίγα είναι αυτά που εν τέλει βρίσκουν κάποιον ιδιώτη ή εταιρία ως αγοραστή. Αντικείμενο συζητήσεων, λοιπόν, αποτελεί η εξεύρεση του τρόπου διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ο οποίος θα είναι περισσότερο ελκυστικός για τους δυνητικούς αγοραστές και συνάμα περισσότερο αποτελεσματικός, ούτως ώστε τα ακίνητα των κόκκινων δανειοληπτών και οφειλετών να εκπλειστηριάζονται.

Ένας τρόπος που προτείνεται προκειμένου να επιτευχθεί ο ως άνω στόχος είναι η σύντμηση των προθεσμιών διεξαγωγής δεύτερου και τρίτου πλειστηριασμού, αν ο πρώτος κηρυχθεί άγονος και δεν υπάρξει κατακύρωση. Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός πραγματοποιείται εντός σαράντα ημερών από τον πρώτο, ενώ αν διαταχθεί και τρίτος από το αρμόδιο δικαστήριο, αυτός ορίζεται εντός τριάντα ημερών (άρ. 966 παρ. 1 και 1 ΚΠολΔ).

Ένας ακόμη προτεινόμενος τρόπος είναι η αναμόρφωση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ούτως ώστε να προσομοιάζει με τις ιστοσελίδες των αγγελιών πώλησης ακινήτων και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να δουν φωτογραφίες και περισσότερα χαρακτηριστικά των κατασχεμένων ακινήτων, πέραν όσων αναρτώνται τώρα, όπως είναι η κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή. Βέβαια κάτι τέτοιο ενδεχομένως είναι δύσκολο να συμβεί, εφόσον ο ιδιοκτήτης αρνείται την είσοδο εντός του ακινήτου του.

Προς το παρόν πάντως οι δικαστικοί πλειστηριασμοί συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνταν και προ της αναστολής του Αυγούστου. Συνεπώς, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει στην e-Auction και να ενημερωθεί για το σύνολο των πλειστηριασμών που έχουν αναρτηθεί και είτε είναι ανοιχτοί είτε ολοκληρωμένοι είτε σε αναστολή. Προκειμένου, όμως, να συμμετάσχει κάποιος σε πλειστηριασμούς, απαιτείται να εγγραφεί στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας, εφόσον έχει ελληνικό ΑΦΜ, τους κωδικούς που διαθέτει για την ΑΑΔΕ (TAXIS Net) και  αφού λάβει SMS στο κινητό του τηλέφωνο ώστε μέσω αυτού να ενεργοποιήσει  το λογαριασμό του. Κατόπιν, για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πλειστηριασμό, πρέπει να εισέλθει στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη – κωδικός) που όρισε κατά την εγγραφή του.  

Τέλος, σημειώνεται ότι για να λάβει κάποιος μέρος στον πλειστηριασμό απαιτείται η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, κατατίθεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και επιστρέφεται αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού σε αυτόν που την κατέθεσε, εφόσον άλλος αναδείχθηκε υπερθεματιστής ή η κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο (965 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24, τηλ: 2310 551 501), εξειδικεύεται σε ζητήματα που άπτονται των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και παρέχει νομικές συμβουλές τόσο σε εκείνους των οποίων η περιουσία εκπλειστηριάζεται όσο και σε εκείνους που επιθυμούν να πλειοδοτήσουν σε κάποιον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας για υποθέσεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο τηλέφωνο 2310 551 501.

 

Πλήθος νέων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φέρνει η πρώτη Τετάρτη του Σεπτεμβρίου 2018

 

Μετά το πέρας του Αυγούστου 2018, κατά τον οποίο δεν δύναται να λάβουν χώρα πλειστηριασμοί ακινήτων (αρ. 998 παρ. 2 ΚΠολΔ), οι πλειστηριασμοί επανέρχονται πλέον δυναμικά και πάλι στο προσκήνιο. Ήδη περισσότεροι των πεντακοσίων αναρτημένοι πλειστηριασμοί σηκώνουν την αυλαία την πρώτη ημέρα της επιστροφής τους σ’ αυτούς. Μάλιστα, βάσει των ήδη προγραμματισμένων πλειστηριασμών υπολογίζεται ότι αυτοί θα φτάσουν τους 7.000-8.000 μέχρι το τέλος του 2018.

Από την έναρξη λειτουργίας της e-Auction, της πλατφόρμας μέσω της οποίας διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, στις 21 Φεβρουαρίου μέχρι την αναστολή του Αυγούστου έχουν αναρτηθεί συνολικά 14.500 και έχουν ολοκληρωθεί 7.500 πλειστηριασμοί. Από αυτούς το κηρύχθηκαν  ως γόνιμοι οι 4.500, ποσοστό δηλαδή που ανέρχεται στο 60%.

Η ρήση «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» δεν επαληθεύθηκε, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα ακίνητα που εκπλειστηριάζονται είναι πιθανότερο να καταλήξουν στις τράπεζες, καθώς λίγα είναι αυτά που εν τέλει βρίσκουν κάποιον ιδιώτη ή εταιρία ως αγοραστή. Αντικείμενο συζητήσεων, λοιπόν, αποτελεί η εξεύρεση του τρόπου διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ο οποίος θα είναι περισσότερο ελκυστικός για τους δυνητικούς αγοραστές και συνάμα περισσότερο αποτελεσματικός, ούτως ώστε τα ακίνητα των κόκκινων δανειοληπτών και οφειλετών να εκπλειστηριάζονται.

Ένας τρόπος που προτείνεται προκειμένου να επιτευχθεί ο ως άνω στόχος είναι η σύντμηση των προθεσμιών διεξαγωγής δεύτερου και τρίτου πλειστηριασμού, αν ο πρώτος κηρυχθεί άγονος και δεν υπάρξει κατακύρωση. Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος πλειστηριασμός πραγματοποιείται εντός σαράντα ημερών από τον πρώτο, ενώ αν διαταχθεί και τρίτος από το αρμόδιο δικαστήριο, αυτός ορίζεται εντός τριάντα ημερών (άρ. 966 παρ. 1 και 1 ΚΠολΔ).

Ένας ακόμη προτεινόμενος τρόπος είναι η αναμόρφωση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ούτως ώστε να προσομοιάζει με τις ιστοσελίδες των αγγελιών πώλησης ακινήτων και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να δουν φωτογραφίες και περισσότερα χαρακτηριστικά των κατασχεμένων ακινήτων, πέραν όσων αναρτώνται τώρα, όπως είναι η κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή. Βέβαια κάτι τέτοιο ενδεχομένως είναι δύσκολο να συμβεί, εφόσον ο ιδιοκτήτης αρνείται την είσοδο εντός του ακινήτου του.

Προς το παρόν πάντως οι δικαστικοί πλειστηριασμοί συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνταν και προ της αναστολής του Αυγούστου. Συνεπώς, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει στην e-Auction και να ενημερωθεί για το σύνολο των πλειστηριασμών που έχουν αναρτηθεί και είτε είναι ανοιχτοί είτε ολοκληρωμένοι είτε σε αναστολή. Προκειμένου, όμως, να συμμετάσχει κάποιος σε πλειστηριασμούς, απαιτείται να εγγραφεί στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας, εφόσον έχει ελληνικό ΑΦΜ, τους κωδικούς που διαθέτει για την ΑΑΔΕ (TAXIS Net) και  αφού λάβει SMS στο κινητό του τηλέφωνο ώστε μέσω αυτού να ενεργοποιήσει  το λογαριασμό του. Κατόπιν, για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πλειστηριασμό, πρέπει να εισέλθει στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη – κωδικός) που όρισε κατά την εγγραφή του.  

Τέλος, σημειώνεται ότι για να λάβει κάποιος μέρος στον πλειστηριασμό απαιτείται η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, κατατίθεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και επιστρέφεται αμέσως μετά το πέρας του πλειστηριασμού σε αυτόν που την κατέθεσε, εφόσον άλλος αναδείχθηκε υπερθεματιστής ή η κατακύρωση ματαιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο (965 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Η δικηγορική εταιρία «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24, τηλ: 2310 551 501), εξειδικεύεται σε ζητήματα που άπτονται των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και παρέχει νομικές συμβουλές τόσο σε εκείνους των οποίων η περιουσία εκπλειστηριάζεται όσο και σε εκείνους που επιθυμούν να πλειοδοτήσουν σε κάποιον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας για υποθέσεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο τηλέφωνο 2310 551 501.

 

Τα πιο διαβασμενα