20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οι Μισθώσεις Airbnb στο Στόχαστρο: οι Έλεγχοι της ΑΑΔΕ

 

Βέβαιη ότι οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα «ξετρυπώσουν» όσους δεν προβαίνουν σε δήλωση των μισθωμάτων που εισπράττουν μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb παρουσιάστηκε η Υφυπουργός Δημόσιας Περιουσίας Κατερίνα Παπανάτσιου μιλώντας «Στο Κόκκινο» και τον Στάθη Σχινά.

Ο δημοσιογράφος, ορμώμενος από το γεγονός ότι η πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για την υποβολή των στοιχείων των μισθώσεων δεν έχει ανοίξει ακόμη, ανέφερε πως έχει δημιουργηθεί η αντίληψη ότι όσοι δεν δηλώνουν τα μισθώματα θα «τη γλιτώσουν και πάλι».

Η Υφυπουργός έσπευσε να διαψεύσει τη φημολογία. Δήλωσε ότι η πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων αναμένεται να ανοίξει εντός του επόμενου χρονικού διαστήμστος. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατέστησε σαφές ότι υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων από τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις ακινήτων ήδη υφίσταται. Συγκεκριμένα, για το φορολογικό έτος 2017 διευκρίνισε ότι στο έντυπο του Ε2 προβλέφθηκαν δύο νέοι κωδικοί (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17)[1]. Στο διακριτό αυτό σημείο πρέπει να δηλώνεται «το ακίνητο και τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί από μισθώματα βραχυχρόνιας μίσθωσης».

Εν συνεχεία, επεσήμανε ότι εντός του 2018 όσοι εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών θα κληθούν να υποβάλλουν συγκεντρωτική δήλωση για όσα μισθώματα έχουν εισπράξει μέχρι τη θέση σε ισχύ της πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων και κατόπιν τούτου θα υποβάλλουν δηλώσεις βάσει της διαδικασίας που θα προβλέπεται για το Μητρώο.

Λόγω των νομοθετικών αλλαγών και της ταυτόχρονης μετέωρης κατάστασης εξαιτίας της αναμονής για τη πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων, είναι επόμενο να έχει δημιουργηθεί σύγχυση σε όσους εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb και οι περισσότεροι από αυτούς να αγνοούν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η Υφυπουργός δήλωσε σαφέστατα ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει από τους ελέγχους. Υπογράμμισε πως οι ψηφιακές πλατφόρμες που συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου μπορούν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν στοιχεία που αφορούν όσους εκμισθώνουν βραχυχρόνια τα ακίνητά τους -ασχέτως του τι δηλώνει ο καθένας-, ώστε από τις διασταυρώσεις οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ να βρουν όσους παρανομούν και να τους επιβάλλουν τα άκρως υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 111 ν. 4446/2016. Τα πρόστιμα αυτά κυμαίνονται καταρχάς από 100€ μέχρι 20.000€.

Σκόπιμο λοιπόν και εν τέλει προστατευτικό για τα οικονομικά συμφέροντα του εκμισθωτή θα ήταν να απευθυνθεί στα κατάλληλα άτομα, τα οποία είναι σε θέση να τον καθοδηγήσουν, ώστε οι δηλώσεις μισθωμάτων που εισπράττει μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών να είναι σύννομες και να μην κινδυνεύει από την επιβολή προστίμων. Γενικότερα, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη να αποταθεί ο ενδιαφερόμενος σε καταλλήλως καταρτισμένα άτομα, ώστε να του παρέχουν συμβουλές για τη διαδικασία που πρέπει βάσει νόμου να ακολουθείται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Η δικηγορική εταιρία Τσιλώνης – Βογιατζόγλου με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24, τηλ. 2310 551 501) εξειδικεύεται σε ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, ώστε να επιλύσει οποιαδήποτε απορία του σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και να του παρέχει νομικές συμβουλές, ώστε οι εκμισθώσεις που πραγματοποιεί να συμμορφώνονται με το καθεστώς αυτό. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας στο τηλέφωνο: 2310 551 501.

 

[1] Συγκεκριμένα στην ΠΟΛ 1068/2018 ορίζεται ότι: «στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει».

 

Οι Μισθώσεις Airbnb στο Στόχαστρο: οι Έλεγχοι της ΑΑΔΕ

 

Βέβαιη ότι οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα «ξετρυπώσουν» όσους δεν προβαίνουν σε δήλωση των μισθωμάτων που εισπράττουν μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb παρουσιάστηκε η Υφυπουργός Δημόσιας Περιουσίας Κατερίνα Παπανάτσιου μιλώντας «Στο Κόκκινο» και τον Στάθη Σχινά.

Ο δημοσιογράφος, ορμώμενος από το γεγονός ότι η πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για την υποβολή των στοιχείων των μισθώσεων δεν έχει ανοίξει ακόμη, ανέφερε πως έχει δημιουργηθεί η αντίληψη ότι όσοι δεν δηλώνουν τα μισθώματα θα «τη γλιτώσουν και πάλι».

Η Υφυπουργός έσπευσε να διαψεύσει τη φημολογία. Δήλωσε ότι η πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων αναμένεται να ανοίξει εντός του επόμενου χρονικού διαστήμστος. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατέστησε σαφές ότι υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων από τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις ακινήτων ήδη υφίσταται. Συγκεκριμένα, για το φορολογικό έτος 2017 διευκρίνισε ότι στο έντυπο του Ε2 προβλέφθηκαν δύο νέοι κωδικοί (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17)[1]. Στο διακριτό αυτό σημείο πρέπει να δηλώνεται «το ακίνητο και τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί από μισθώματα βραχυχρόνιας μίσθωσης».

Εν συνεχεία, επεσήμανε ότι εντός του 2018 όσοι εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών θα κληθούν να υποβάλλουν συγκεντρωτική δήλωση για όσα μισθώματα έχουν εισπράξει μέχρι τη θέση σε ισχύ της πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων και κατόπιν τούτου θα υποβάλλουν δηλώσεις βάσει της διαδικασίας που θα προβλέπεται για το Μητρώο.

Λόγω των νομοθετικών αλλαγών και της ταυτόχρονης μετέωρης κατάστασης εξαιτίας της αναμονής για τη πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων, είναι επόμενο να έχει δημιουργηθεί σύγχυση σε όσους εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb και οι περισσότεροι από αυτούς να αγνοούν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η Υφυπουργός δήλωσε σαφέστατα ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει από τους ελέγχους. Υπογράμμισε πως οι ψηφιακές πλατφόρμες που συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου μπορούν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν στοιχεία που αφορούν όσους εκμισθώνουν βραχυχρόνια τα ακίνητά τους -ασχέτως του τι δηλώνει ο καθένας-, ώστε από τις διασταυρώσεις οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ να βρουν όσους παρανομούν και να τους επιβάλλουν τα άκρως υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 111 ν. 4446/2016. Τα πρόστιμα αυτά κυμαίνονται καταρχάς από 100€ μέχρι 20.000€.

Σκόπιμο λοιπόν και εν τέλει προστατευτικό για τα οικονομικά συμφέροντα του εκμισθωτή θα ήταν να απευθυνθεί στα κατάλληλα άτομα, τα οποία είναι σε θέση να τον καθοδηγήσουν, ώστε οι δηλώσεις μισθωμάτων που εισπράττει μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών να είναι σύννομες και να μην κινδυνεύει από την επιβολή προστίμων. Γενικότερα, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη να αποταθεί ο ενδιαφερόμενος σε καταλλήλως καταρτισμένα άτομα, ώστε να του παρέχουν συμβουλές για τη διαδικασία που πρέπει βάσει νόμου να ακολουθείται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Η δικηγορική εταιρία Τσιλώνης – Βογιατζόγλου με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24, τηλ. 2310 551 501) εξειδικεύεται σε ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Airbnb και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, ώστε να επιλύσει οποιαδήποτε απορία του σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και να του παρέχει νομικές συμβουλές, ώστε οι εκμισθώσεις που πραγματοποιεί να συμμορφώνονται με το καθεστώς αυτό. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας στο τηλέφωνο: 2310 551 501.

 

[1] Συγκεκριμένα στην ΠΟΛ 1068/2018 ορίζεται ότι: «στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει».

 

Τα πιο διαβασμενα