20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Αμφισβητείται ο Συμπαραστάτης του Δημότη

Την αντίθεσή του στον θεσμό του «Συμπαραστάτη του Δημότη» εξέφρασε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας και δημοτικός σύμβουλος κ. Ταστάνης,
σημειώνοντας ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού του απλού δημότη από τα  τεράστια προβλήματα που τελικώς φορτώνονται στις πλάτες του, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί μια επίφαση στήριξης στον πληττόμενο δημότη έναντι πιθανών αυθαιρεσιών της δημοτικής αρχής, χωρίς μάλιστα την παραμικρή δυνατότητα επίλυσής τους. Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη προβλέπεται από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και έχει σκοπό την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Αμφισβητείται ο Συμπαραστάτης του Δημότη

Την αντίθεσή του στον θεσμό του «Συμπαραστάτη του Δημότη» εξέφρασε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας και δημοτικός σύμβουλος κ. Ταστάνης,
σημειώνοντας ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού του απλού δημότη από τα  τεράστια προβλήματα που τελικώς φορτώνονται στις πλάτες του, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί μια επίφαση στήριξης στον πληττόμενο δημότη έναντι πιθανών αυθαιρεσιών της δημοτικής αρχής, χωρίς μάλιστα την παραμικρή δυνατότητα επίλυσής τους. Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη προβλέπεται από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και έχει σκοπό την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Τα πιο διαβασμενα