23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Εργαζομένων σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα 679/2016 (ΓΚΠΔ – GDPR)

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων ξεκινά ήδη πριν τη σύναψη της έναρξης εργασίας, ενώ συχνά συνεχίζεται και μετά τη λήξη της. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σχέση εξάρτησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου καθιστά ακόμα πιο έντονη την ανάγκη θέσπισης μέτρων προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Την ανάγκη αυτή αναγνωρίζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο στο άρθρο 17 εισάγει λεπτομερείς ρυθμίσεις ειδικά για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο της Data Protect. 

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Εργαζομένων σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα 679/2016 (ΓΚΠΔ – GDPR)

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων ξεκινά ήδη πριν τη σύναψη της έναρξης εργασίας, ενώ συχνά συνεχίζεται και μετά τη λήξη της. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σχέση εξάρτησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου καθιστά ακόμα πιο έντονη την ανάγκη θέσπισης μέτρων προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Την ανάγκη αυτή αναγνωρίζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο στο άρθρο 17 εισάγει λεπτομερείς ρυθμίσεις ειδικά για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το άρθρο της Data Protect. 

 

Τα πιο διαβασμενα