13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Το νέο σχέδιο νόμου για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συμπληρώνει τον Κανονισμό 2016/679

 

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, η δημόσια διαβούλευση για τον ελληνικό Νόμο για τηνΠροστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο νόμος, ο οποίος μετά την ψήφισή του, θα ισχύει παράλληλα με τον Κανονισμό 2016/679, εξειδικεύει τις έννοιες του Κανονισμού και ταυτόχρονα μεταφέρει την Οδηγία 2016/680 για την προστασία δεδομένων από τις διωκτικές και προανακριτικές αρχές και τις εισαγγελίες στο ελληνικό δίκαιο.

Με το νομοσχέδιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει τη συνολική κωδικοποίηση των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ένα αναλυτικό κείμενο 73 άρθρων με το οποίο καταργείται  ρητά ο προϊσχύσας Ν. 2472/1997.

Το κείμενο, όπως τέθηκε σε διαβούλευση, ακολουθεί το πνεύμα και τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εξειδικεύοντας τα σημεία που ο Κανονισμός αφήνει ανοιχτά στην ερμηνεία του εθνικού νομοθέτη. Τι ακριβώς προστίθεται όμως και τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρήσεις, όπως αυτό έχει συζητηθεί ως σήμερα;

Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του εξειδικευμένου δικτύου της Newlaw, DataProtect, αναλύονται τα σημεία που εξειδικεύονται με το νομοσχέδιο αλλά και οι προσθήκες που γίνονται με αυτό. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Το νέο σχέδιο νόμου για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συμπληρώνει τον Κανονισμό 2016/679

 

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, η δημόσια διαβούλευση για τον ελληνικό Νόμο για τηνΠροστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο νόμος, ο οποίος μετά την ψήφισή του, θα ισχύει παράλληλα με τον Κανονισμό 2016/679, εξειδικεύει τις έννοιες του Κανονισμού και ταυτόχρονα μεταφέρει την Οδηγία 2016/680 για την προστασία δεδομένων από τις διωκτικές και προανακριτικές αρχές και τις εισαγγελίες στο ελληνικό δίκαιο.

Με το νομοσχέδιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει τη συνολική κωδικοποίηση των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ένα αναλυτικό κείμενο 73 άρθρων με το οποίο καταργείται  ρητά ο προϊσχύσας Ν. 2472/1997.

Το κείμενο, όπως τέθηκε σε διαβούλευση, ακολουθεί το πνεύμα και τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εξειδικεύοντας τα σημεία που ο Κανονισμός αφήνει ανοιχτά στην ερμηνεία του εθνικού νομοθέτη. Τι ακριβώς προστίθεται όμως και τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρήσεις, όπως αυτό έχει συζητηθεί ως σήμερα;

Στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του εξειδικευμένου δικτύου της Newlaw, DataProtect, αναλύονται τα σημεία που εξειδικεύονται με το νομοσχέδιο αλλά και οι προσθήκες που γίνονται με αυτό. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τα πιο διαβασμενα