08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ο Βίκτωρ Τσιλώνης διορίζεται επίσημος αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

 

Στις 6 Νοεμβρίου 2017 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΣΔΠΔ / ICCBA) ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό του Δρ. Βίκτωρα Τσιλώνη ως επίσημου αντιπροσώπου του για την Ελλάδα (NationalFocalPoint).


Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες ενός επίσημου αντιπροσώπου (National Focal Point) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:


1. Να εξηγεί το ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΣΔΠΔ / ICCBA) και να ενθαρρύνει συνηγόρους να εγγραφούν ως μέλη του ΔΣΔΠΔ.


2. Να εξηγεί το έργο και τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, και επιλέξιμο προσωπικό υποστήριξης στη χώρα του.


3. Να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των συνηγόρων-μελών του ΔΣΔΠΔ στη χώρα του, προκειμένου να μεταφέρει τυχόν προτάσεις, ερωτήσεις ή συστάσεις που μπορεί αυτοί να έχουν σχετικά με το έργο του ΔΣΔΠΔ.


4. Να ενεργεί ως σύνδεσμος, όπου απαιτείται, μεταξύ του Προέδρου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΣΔΠΔ και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας του προκειμένου να εξηγεί το ρόλο του ΔΣΔΠΔ και να διερευνά ενδεχόμενες ευκαιρίες συνεργασίας.


Ο Δρ. Βίκτωρ Τσιλώνης δήλωσε ότι «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του ΔΣΔΠΔ Καρίμ Καν καθώς και όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΣΔΠΔ για την εμπιστοσύνη τους. Αποτελεί μεγάλη τιμή να γίνω για πρώτη φορά ο επίσημος αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα (National Focal Point for Greece)· θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια προκειμένου να  γνωστοποιήσω την ύπαρξη του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε όλους τους αξιότιμους συναδέλφους που ασκούν ποινική δικηγορία στην Ελλάδα και μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Συνηγόρων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και να γίνουν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».

Ο Βίκτωρ Τσιλώνης διορίζεται επίσημος αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα

 

Στις 6 Νοεμβρίου 2017 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΣΔΠΔ / ICCBA) ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό του Δρ. Βίκτωρα Τσιλώνη ως επίσημου αντιπροσώπου του για την Ελλάδα (NationalFocalPoint).


Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες ενός επίσημου αντιπροσώπου (National Focal Point) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:


1. Να εξηγεί το ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΣΔΠΔ / ICCBA) και να ενθαρρύνει συνηγόρους να εγγραφούν ως μέλη του ΔΣΔΠΔ.


2. Να εξηγεί το έργο και τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, και επιλέξιμο προσωπικό υποστήριξης στη χώρα του.


3. Να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των συνηγόρων-μελών του ΔΣΔΠΔ στη χώρα του, προκειμένου να μεταφέρει τυχόν προτάσεις, ερωτήσεις ή συστάσεις που μπορεί αυτοί να έχουν σχετικά με το έργο του ΔΣΔΠΔ.


4. Να ενεργεί ως σύνδεσμος, όπου απαιτείται, μεταξύ του Προέδρου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΣΔΠΔ και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας του προκειμένου να εξηγεί το ρόλο του ΔΣΔΠΔ και να διερευνά ενδεχόμενες ευκαιρίες συνεργασίας.


Ο Δρ. Βίκτωρ Τσιλώνης δήλωσε ότι «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του ΔΣΔΠΔ Καρίμ Καν καθώς και όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΣΔΠΔ για την εμπιστοσύνη τους. Αποτελεί μεγάλη τιμή να γίνω για πρώτη φορά ο επίσημος αντιπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα (National Focal Point for Greece)· θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια προκειμένου να  γνωστοποιήσω την ύπαρξη του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε όλους τους αξιότιμους συναδέλφους που ασκούν ποινική δικηγορία στην Ελλάδα και μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Συνηγόρων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και να γίνουν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».

Τα πιο διαβασμενα