28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Νέες ελπίδες για την εφαρμογή της Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017)

 

Με ευχάριστη έκπληξη  διαβάσαμε τις δηλώσεις της γενικής γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) - καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ Χαρούλας Απαλαγάκη, σε εκδήλωση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από «κοινωνικούς εταίρους και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ.

 

Η κα. Απαλαγάκη δήλωσε πως «Θέλουμε αυτός ο νόμος να πετύχει». Ο Νόμος που παρά την μεγάλη του προβολή έχει γίνει δεκτός με ιδιαίτερη καχυποψία από την αγορά και τον δικηγορικό κόσμο, ως προς τη εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του, φαίνεται να προωθείται πλέον ως βασικό μέσο διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων.

 

Μετά τον Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, στον οποίο έχουν υπαχθεί έως σήμερα χιλιάδες νοικοκυριά, φαίνεται αντίστοιχη ρύθμιση να προωθείται και για τους εμπόρους, οι οποίοι αποκλείονταν έως σήμερα από τις σχετικές ρυθμίσεις.

 

Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόκειται σ’ αυτή τη περίπτωση για έναν αποκλειστικά εξωδικαστικό μηχανισμό, χωρίς καμία πρόβλεψη για προσφυγή στη δικαιοσύνη στις περιπτώσεις που η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών αποτυγχάνει, δημιούργησε εύλογες απορίες ως προς την διάθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν στη διαδικασία, καθώς και στις δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου.

 

Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες δηλώσεις της γενικής γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), μόνο ως θετικές για την λειτουργία του μηχανισμού και την ουσιαστική εφαρμογή του μπορούν να θεωρηθούν.

 

Στη Newlaw, λόγω και της συνεχούς ενασχόλησης με υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ήδη από την έκδοση του Ν. 4469/2017 τον Μάιο έχουμε αναλύσει τις  βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στον νόμο (δείτε εδώ το σχετικό άρθρο της Newlaw).

 

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και νομική προστασία για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η NEWLAW – η  οποία έχει ήδη πολύ σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στο νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010)–  είναι στη διάθεσή σας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

Νέες ελπίδες για την εφαρμογή της Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017)

 

Με ευχάριστη έκπληξη  διαβάσαμε τις δηλώσεις της γενικής γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) - καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ Χαρούλας Απαλαγάκη, σε εκδήλωση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από «κοινωνικούς εταίρους και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ.

 

Η κα. Απαλαγάκη δήλωσε πως «Θέλουμε αυτός ο νόμος να πετύχει». Ο Νόμος που παρά την μεγάλη του προβολή έχει γίνει δεκτός με ιδιαίτερη καχυποψία από την αγορά και τον δικηγορικό κόσμο, ως προς τη εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του, φαίνεται να προωθείται πλέον ως βασικό μέσο διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων.

 

Μετά τον Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, στον οποίο έχουν υπαχθεί έως σήμερα χιλιάδες νοικοκυριά, φαίνεται αντίστοιχη ρύθμιση να προωθείται και για τους εμπόρους, οι οποίοι αποκλείονταν έως σήμερα από τις σχετικές ρυθμίσεις.

 

Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόκειται σ’ αυτή τη περίπτωση για έναν αποκλειστικά εξωδικαστικό μηχανισμό, χωρίς καμία πρόβλεψη για προσφυγή στη δικαιοσύνη στις περιπτώσεις που η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών αποτυγχάνει, δημιούργησε εύλογες απορίες ως προς την διάθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν στη διαδικασία, καθώς και στις δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου.

 

Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες δηλώσεις της γενικής γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), μόνο ως θετικές για την λειτουργία του μηχανισμού και την ουσιαστική εφαρμογή του μπορούν να θεωρηθούν.

 

Στη Newlaw, λόγω και της συνεχούς ενασχόλησης με υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ήδη από την έκδοση του Ν. 4469/2017 τον Μάιο έχουμε αναλύσει τις  βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στον νόμο (δείτε εδώ το σχετικό άρθρο της Newlaw).

 

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και νομική προστασία για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα, η NEWLAW – η  οποία έχει ήδη πολύ σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στο νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010)–  είναι στη διάθεσή σας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

Τα πιο διαβασμενα