28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Απαγορεύεται η καθαριότητα στα διαμερίσματα που νοικιάζονται μέσω Airbnb;

 

Με το N. 4446/2016 ρυθμίζεται πλέον για πρώτη φορά το νομικό καθεστώς της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών για προσωρινή χρήση μέσω μιας ανοικτής αγοράς για τους ιδιώτες-μικροϊδιοκτήτες. Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει το σύνολο των προϋποθέσεων που οποία πρέπει να πληροί το κατάλυμα, αλλά και ο ιδιοκτήτης αυτού. Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές, αν διαπιστωθεί η έλλειψη ενός από τα αναφερόμενα κριτήρια επιβάλλεται ή διοικητικό πρόστιμο ή κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Μία από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παραπάνω διάταξη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του καταλύματος. Ορίζεται ότι πρέπει αυτό να παρέχεται επιπλωμένο με κλινοσκεπάσματα, αλλά δεν είναι επιτρεπτή η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του χώρου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτή η υποχρέωση, μπορούν να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, απολύμανση τουαλέτας, καθαρισμός δαπέδου δωματίων κτλ.) επιτρέπονται μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ).

Αυτό περαιτέρω σημαίνει ότι η αναγραφή στο προφίλ του ακινήτου ότι παρέχονται υπηρεσίες καθαρισμού χωρίς να υπάρχει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ. μπορεί να επιφέρει πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κλίνη.

Οι ιδιοκτήτες που κατά τα λοιπά πληρούν τους όρους του παραπάνω νόμου, μπορούν ωστόσο, εμμέσως να παράσχουν ένα είδος διευκόλυνσης στο καθαρισμό του ακινήτου. Στην περιγραφή του ακινήτου στο προφίλ του στην πλατφόρμα της AirBnb είναι δυνατό να αναγράφεται ότι το κατάλυμα είναι εφοδιασμένο με είδη καθαρισμού και καθαρά κλινοσκεπάσματα ανάλογα με τις μέρες που παρέχεται το διαμέρισμα, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον φιλοξενούμενο επισκέπτη-προσωρινό μισθωτή.

Για το σύνολο των προϋποθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της χρήσης της πλατφόρμας από απλούς ιδιώτες, αναλυτικά εδώ:

Η ΝΕWLAW –η πρώτη δικηγορική εταιρία που εξειδικεύεται σε μισθώσεις στο πλαίσιο της κοινωνίας του διαμοιρασμού (μισθώσεις τύπου Airbnb) – είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων για συναφή νομικά ζητήματα.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

Απαγορεύεται η καθαριότητα στα διαμερίσματα που νοικιάζονται μέσω Airbnb;

 

Με το N. 4446/2016 ρυθμίζεται πλέον για πρώτη φορά το νομικό καθεστώς της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών για προσωρινή χρήση μέσω μιας ανοικτής αγοράς για τους ιδιώτες-μικροϊδιοκτήτες. Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει το σύνολο των προϋποθέσεων που οποία πρέπει να πληροί το κατάλυμα, αλλά και ο ιδιοκτήτης αυτού. Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές, αν διαπιστωθεί η έλλειψη ενός από τα αναφερόμενα κριτήρια επιβάλλεται ή διοικητικό πρόστιμο ή κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Μία από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παραπάνω διάταξη αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του καταλύματος. Ορίζεται ότι πρέπει αυτό να παρέχεται επιπλωμένο με κλινοσκεπάσματα, αλλά δεν είναι επιτρεπτή η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του χώρου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτή η υποχρέωση, μπορούν να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, απολύμανση τουαλέτας, καθαρισμός δαπέδου δωματίων κτλ.) επιτρέπονται μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ).

Αυτό περαιτέρω σημαίνει ότι η αναγραφή στο προφίλ του ακινήτου ότι παρέχονται υπηρεσίες καθαρισμού χωρίς να υπάρχει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ. μπορεί να επιφέρει πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κλίνη.

Οι ιδιοκτήτες που κατά τα λοιπά πληρούν τους όρους του παραπάνω νόμου, μπορούν ωστόσο, εμμέσως να παράσχουν ένα είδος διευκόλυνσης στο καθαρισμό του ακινήτου. Στην περιγραφή του ακινήτου στο προφίλ του στην πλατφόρμα της AirBnb είναι δυνατό να αναγράφεται ότι το κατάλυμα είναι εφοδιασμένο με είδη καθαρισμού και καθαρά κλινοσκεπάσματα ανάλογα με τις μέρες που παρέχεται το διαμέρισμα, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον φιλοξενούμενο επισκέπτη-προσωρινό μισθωτή.

Για το σύνολο των προϋποθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της χρήσης της πλατφόρμας από απλούς ιδιώτες, αναλυτικά εδώ:

Η ΝΕWLAW –η πρώτη δικηγορική εταιρία που εξειδικεύεται σε μισθώσεις στο πλαίσιο της κοινωνίας του διαμοιρασμού (μισθώσεις τύπου Airbnb) – είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων για συναφή νομικά ζητήματα.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα επικοινωνήστε τώρα με τη NEWLAW προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα σύγχρονες συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω των έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων συνεργατών μας. Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502.

Τα πιο διαβασμενα