28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Έκδοση Βιβλίου για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο


«…Είναι λοιπόν η πρώτη φορά στην ευάριθμη ελληνική βιβλιογραφία για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που μια μελέτη, όπως η ανά χείρας, επιχειρεί να εξετάσει το εύρος και βάθος των ανακυπτόντων θεμάτων γύρω από τις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρ. 12 ΚΡΔΠΔ), τη φύση των διεθνών εγκλημάτων στις διάφορες κατηγορίες τους (εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, έγκλημα της επίθεσης), τις ασυλίες και την αρχή της συμπληρωματικότητας, λαμβάνοντας με ουσιαστικό τρόπο υπόψη της και συναξιολογώντας τον «πανταχού παρόντα» παράγοντα της διεθνούς πολιτικής, τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα αλλά και στοιχεία που συχνά παραγνωρίζονται ή αγνοούνται, όπως η ανάλυση εσωτερικών εγκυκλίων της εισαγγελίας του ΔΠΔ…»

(Νέστορας Κουράκης, ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών).

 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης το νέο επιστημονικό σύγγραμμα του Βίκτωρα Τσιλώνη με τίτλο «Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» που πραγματεύεται τα όρια και την θεμελίωση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα καταπιάνεται με επίκαιρα, αλλά πάντα διαχρονικά  ζητήματα της έννοιας του διεθνούς εγκλήματος και της αρχής της συμπληρωματικότητας που λαμβάνει διαφορετικό πλέον περιεχόμενο μέσα από την ενατένισή της στην πρακτική της εφαρμογή.

Το βιβλίο αναλύει τα εξής θέματα:

1) τις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρ. 12 ΚΡΔΠΔ)

2) το έγκλημα της γενοκτονίας

3) τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

4) τα εγκλήματα πολέμου

5) το έγκλημα της επίθεσης

6) τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας

7) την αρχή της συμπληρωματικότητας

 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: O Βίκτωρ Τσιλώνης είναι διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, με αξιόλογη δικαστική εμπειρία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Απρίλιο του 2016 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εμπειρία του από τη δίκη Μιλόσεβιτς τον διαπίστευσε ως ικανό να συμμετέχει στην υπεράσπιση κατηγορουμένων ή εκπροσώπηση θυμάτων ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (included in the List of Counsel before the International Criminal Court).

 

 

Έκδοση Βιβλίου για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο


«…Είναι λοιπόν η πρώτη φορά στην ευάριθμη ελληνική βιβλιογραφία για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που μια μελέτη, όπως η ανά χείρας, επιχειρεί να εξετάσει το εύρος και βάθος των ανακυπτόντων θεμάτων γύρω από τις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρ. 12 ΚΡΔΠΔ), τη φύση των διεθνών εγκλημάτων στις διάφορες κατηγορίες τους (εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, έγκλημα της επίθεσης), τις ασυλίες και την αρχή της συμπληρωματικότητας, λαμβάνοντας με ουσιαστικό τρόπο υπόψη της και συναξιολογώντας τον «πανταχού παρόντα» παράγοντα της διεθνούς πολιτικής, τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα αλλά και στοιχεία που συχνά παραγνωρίζονται ή αγνοούνται, όπως η ανάλυση εσωτερικών εγκυκλίων της εισαγγελίας του ΔΠΔ…»

(Νέστορας Κουράκης, ομ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών).

 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης το νέο επιστημονικό σύγγραμμα του Βίκτωρα Τσιλώνη με τίτλο «Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» που πραγματεύεται τα όρια και την θεμελίωση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα καταπιάνεται με επίκαιρα, αλλά πάντα διαχρονικά  ζητήματα της έννοιας του διεθνούς εγκλήματος και της αρχής της συμπληρωματικότητας που λαμβάνει διαφορετικό πλέον περιεχόμενο μέσα από την ενατένισή της στην πρακτική της εφαρμογή.

Το βιβλίο αναλύει τα εξής θέματα:

1) τις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρ. 12 ΚΡΔΠΔ)

2) το έγκλημα της γενοκτονίας

3) τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

4) τα εγκλήματα πολέμου

5) το έγκλημα της επίθεσης

6) τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας

7) την αρχή της συμπληρωματικότητας

 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: O Βίκτωρ Τσιλώνης είναι διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, με αξιόλογη δικαστική εμπειρία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Απρίλιο του 2016 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εμπειρία του από τη δίκη Μιλόσεβιτς τον διαπίστευσε ως ικανό να συμμετέχει στην υπεράσπιση κατηγορουμένων ή εκπροσώπηση θυμάτων ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (included in the List of Counsel before the International Criminal Court).

 

 

Τα πιο διαβασμενα