12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Οι Έλληνες Πρωταθλητές στη ΡευματοκλοπήΜε αφορμή την προσπάθεια της ΔΕΗ να πείσει τους καταναλωτές να ενταχθούν στους διακανονισμούς των 36 δόσεων για την αποπληρωμή των οφειλών τους με την έμμεση απειλή της διακοπής ηλεκτροδότησης, επανήλθε στην επικαιρότητα το φαινόμενο των ρευματοκλοπών.

Τα στοιχεία δείχνουν την έξαρση των ρευματοκλοπών στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης. Το 2008, πριν από την κρίση, τα καταγεγραμμένα περιστατικά ήταν 733. Το 2009 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 1.933, το 2010 τα 2.569, το 2011 τα 3.226, το 2012 τα 4.370 και το 2013 εκτοξεύθηκαν στα 8.429. Μόνο το 2014 διαφάνηκε μια πτωτική τάση καθώς καταγράφηκαν περί τα 6.650 περιστατικά.

Η ρευματοκλοπή, συνοδεύεται πολλές φορές και από άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως υποδεικνύει η πρόσφατη κακοποίηση εργαζομένου του ΔΕΔΔΗΕ στη Ζάκυνθο από καταναλωτή-ιδιοκτήτη βενζινάδικου, ή άλλα δυσάρεστα συμβάντα (θανατηφόρα ατυχήματα), όπως συνέβη στην περίπτωση του θανάτου ανήλικης στην Πάτρα σε διαμέρισμα που είχε διακοπεί το ρεύμα και η ηλεκτροδότηση συνεχιζόταν παράνομα.

Παρά τους σοβαρούς κινδύνους, καταναλωτές όλων των κατηγοριών καταφεύγουν στη ρευματοκλοπή. Αν και κανείς θα πίστευε ότι πρόκειται για καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ελάχιστοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.Τέτοιου είδους ενέργειες εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ενώ συνιστούν αδικήματα που διώκονται ποινικά. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος υποπέσει στο αδίκημα της ρευματοκλοπής τότε α) όσο διαρκεί αναστέλλεται η ιδιότητα του ως δημόσιος υπάλληλος και β) αν καταδικαστεί κινδυνεύει να χάσει τη θέση του.

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής που θα πιαστεί να κλέβει ρεύμα θα κληθεί να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο ρεύμα που κατ' εκτίμηση θα κατανάλωνε, τις προσαυξήσεις ενώ σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών υποβάλλονται μηνύσεις από την ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το άρ.372 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Σημειώνεται ότι κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Ποινικό Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη άυλη ενέργεια.

Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής επι του κινητού πράγματος και στην θεμελίωση νέας κατοχής από το δράστη ή τρίτο έχοντας σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Συνεπώς συνιστά επίσης κλοπή η με οποιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση της.

Το αδίκημα μπορεί να τελεστεί με ποικίλους τρόπους, όπως με την κοπή της ασφάλειας της (σφραγίδας) των ακροδεκτών του μετρητή και με την επέμβαση σε αυτόν ώστε να ξεβιδωθεί ο σύνδεσμος τάσης με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο οι σφραγίδες που τίθενται στις χελώνες από την ΔΕΗ Α.Ε δεν αποτελούν σφραγίδες αρχής και η παραβίαση τους δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του άρ. 178 περ. β΄ ΠΚ καθώς η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση κρατικής εξουσίας αφού από πουθενά δεν προκύπτει ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο στην παροχή ρεύματος.

Η ΔΕΗ Α.Ε που θέτει τις σφραγίδες κάθε άλλο παρά αρχή είναι αφού έχει την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ο μεγαλύτερος κάτοχος του μετοχικού της κεφαλαίου (45,07 %) ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια η αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί κατόπιν ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών και έτσι η ΔΕΗ απωλέσει το μονοπώλιο, ενώ την ίδια στιγμή πολλές νέες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν προσφέροντας υπηρεσίες παροχής ρεύματος στους Έλληνες πολίτες. Συνεπώς, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση δημόσιας εξουσίας αφού, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν το συγκεκριμένο αγαθό.

 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι οι σφραγίδες που τίθενται στις «χελώνες» από την ΔΕΗ Α.Ε δεν αποτελούν σφραγίδες αρχής και η παραβίαση τους δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του 178 περ. β’ ΠΚ .

Κάθε καταναλωτής, με βάση το συμβόλαιο παροχής ρεύματος που έχει υπογράψει με τον προμηθευτή του, φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επέμβαση στον μετρητή του.

Τονίζεται τέλος ότι με αυτές τις πρακτικές, χρεώνονται ουσιαστικά όλοι οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές που ήδη έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, με το κόστος της διαφυγούσας ενέργειας των ρευματοκλοπών.

Η δικηγορική εταιρία NEWLAW έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες υποθέσεις ρευματοκλοπής με ιδιαίτερη μεγάλη επιτυχία υπερασπίζοντας πολίτες που αναγκάστηκαν να διαπράξουν ρευματοκλοπή και βρίσκεται στην διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων προσώπων για συναφή νομικά ζητήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502

Οι Έλληνες Πρωταθλητές στη ΡευματοκλοπήΜε αφορμή την προσπάθεια της ΔΕΗ να πείσει τους καταναλωτές να ενταχθούν στους διακανονισμούς των 36 δόσεων για την αποπληρωμή των οφειλών τους με την έμμεση απειλή της διακοπής ηλεκτροδότησης, επανήλθε στην επικαιρότητα το φαινόμενο των ρευματοκλοπών.

Τα στοιχεία δείχνουν την έξαρση των ρευματοκλοπών στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης. Το 2008, πριν από την κρίση, τα καταγεγραμμένα περιστατικά ήταν 733. Το 2009 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 1.933, το 2010 τα 2.569, το 2011 τα 3.226, το 2012 τα 4.370 και το 2013 εκτοξεύθηκαν στα 8.429. Μόνο το 2014 διαφάνηκε μια πτωτική τάση καθώς καταγράφηκαν περί τα 6.650 περιστατικά.

Η ρευματοκλοπή, συνοδεύεται πολλές φορές και από άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως υποδεικνύει η πρόσφατη κακοποίηση εργαζομένου του ΔΕΔΔΗΕ στη Ζάκυνθο από καταναλωτή-ιδιοκτήτη βενζινάδικου, ή άλλα δυσάρεστα συμβάντα (θανατηφόρα ατυχήματα), όπως συνέβη στην περίπτωση του θανάτου ανήλικης στην Πάτρα σε διαμέρισμα που είχε διακοπεί το ρεύμα και η ηλεκτροδότηση συνεχιζόταν παράνομα.

Παρά τους σοβαρούς κινδύνους, καταναλωτές όλων των κατηγοριών καταφεύγουν στη ρευματοκλοπή. Αν και κανείς θα πίστευε ότι πρόκειται για καταναλωτές που αδυνατούν να πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ελάχιστοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.Τέτοιου είδους ενέργειες εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ενώ συνιστούν αδικήματα που διώκονται ποινικά. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος υποπέσει στο αδίκημα της ρευματοκλοπής τότε α) όσο διαρκεί αναστέλλεται η ιδιότητα του ως δημόσιος υπάλληλος και β) αν καταδικαστεί κινδυνεύει να χάσει τη θέση του.

Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής που θα πιαστεί να κλέβει ρεύμα θα κληθεί να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στο ρεύμα που κατ' εκτίμηση θα κατανάλωνε, τις προσαυξήσεις ενώ σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών υποβάλλονται μηνύσεις από την ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με το άρ.372 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Σημειώνεται ότι κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Ποινικό Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη άυλη ενέργεια.

Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής επι του κινητού πράγματος και στην θεμελίωση νέας κατοχής από το δράστη ή τρίτο έχοντας σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Συνεπώς συνιστά επίσης κλοπή η με οποιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση της.

Το αδίκημα μπορεί να τελεστεί με ποικίλους τρόπους, όπως με την κοπή της ασφάλειας της (σφραγίδας) των ακροδεκτών του μετρητή και με την επέμβαση σε αυτόν ώστε να ξεβιδωθεί ο σύνδεσμος τάσης με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο οι σφραγίδες που τίθενται στις χελώνες από την ΔΕΗ Α.Ε δεν αποτελούν σφραγίδες αρχής και η παραβίαση τους δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του άρ. 178 περ. β΄ ΠΚ καθώς η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση κρατικής εξουσίας αφού από πουθενά δεν προκύπτει ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο στην παροχή ρεύματος.

Η ΔΕΗ Α.Ε που θέτει τις σφραγίδες κάθε άλλο παρά αρχή είναι αφού έχει την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ο μεγαλύτερος κάτοχος του μετοχικού της κεφαλαίου (45,07 %) ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια η αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί κατόπιν ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών και έτσι η ΔΕΗ απωλέσει το μονοπώλιο, ενώ την ίδια στιγμή πολλές νέες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν προσφέροντας υπηρεσίες παροχής ρεύματος στους Έλληνες πολίτες. Συνεπώς, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση δημόσιας εξουσίας αφού, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν το συγκεκριμένο αγαθό.

 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι οι σφραγίδες που τίθενται στις «χελώνες» από την ΔΕΗ Α.Ε δεν αποτελούν σφραγίδες αρχής και η παραβίαση τους δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα του 178 περ. β’ ΠΚ .

Κάθε καταναλωτής, με βάση το συμβόλαιο παροχής ρεύματος που έχει υπογράψει με τον προμηθευτή του, φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη επέμβαση στον μετρητή του.

Τονίζεται τέλος ότι με αυτές τις πρακτικές, χρεώνονται ουσιαστικά όλοι οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές που ήδη έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, με το κόστος της διαφυγούσας ενέργειας των ρευματοκλοπών.

Η δικηγορική εταιρία NEWLAW έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες υποθέσεις ρευματοκλοπής με ιδιαίτερη μεγάλη επιτυχία υπερασπίζοντας πολίτες που αναγκάστηκαν να διαπράξουν ρευματοκλοπή και βρίσκεται στην διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων προσώπων για συναφή νομικά ζητήματα.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310 551 501, 2310 261 501, 2310 261 502

Τα πιο διαβασμενα